Høyere utdanning

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.

bilde av studenter

Kvalitet i høyere utdanning

Med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning gir regjeringen universiteter og høyskoler flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr.

studenter

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning og har det øverste ansvaret for statlige utdanningsinstitusjoner, studentvelferd og studiefinansiering.

illustrasjonsbilde studenter

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen ba i strukturmeldingen høyskolene og universitetene finne partnere de kan fusjonere med.

Aktuelt nå

studenter

Bli lærer!

Vil du ha en variert arbeidsdag, jobbe med fag du brenner for, inspirere barn og ungdom, og ikke minst bli inspirert – hver dag? Vil du ha faglig integritet i arbeid med mennesker, kunne bruke ny forskning og kanskje forske selv? Hvis du i tillegg synes det er et pluss å være ettertraktet på arbeidsmarkedet, og få en god startlønn, ja, da bør du bli lærer. Husk søknadsfristen 15. april!

Bilde av studentbolig

Nye studentboliger til Tromsø, Volda, Molde, Førde, Gjøvik, Oslo og Ås

27.03.2019: Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til 1 448 nye studentboliger på sju ulike steder i landet. – Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Dokumenter

Nytt regelverk for private utdanningsinstitusjoner

Det er fastsatt nye regler for private høyskoler og fagskoler som trer i kraft 1. januar 2018. De nye reglene følger opp anbefalingene fra ekspertgruppen som har sett på regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene.

Regjeringen styrker rettighetene til studenter som klager på eksamenskarakteren

Studenter som klager på eksamenskarakteren sin og som får en vesentlig dårligere karakter skal få ny vurdering.

Kontakt

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen