Høyere utdanning

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.

bilde av studenter

Kvalitet i høyere utdanning

Med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning gir regjeringen universiteter og høyskoler flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr.

studenter

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning og har det øverste ansvaret for statlige utdanningsinstitusjoner, studentvelferd og studiefinansiering.

illustrasjonsbilde studenter

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen ba i strukturmeldingen høyskolene og universitetene finne partnere de kan fusjonere med.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Regjeringa satsar på studentar, forsking og nye studieplassar

07.10.2019: For å nå målet om eit grønare, meir moderne og tryggare Noreg er forsking og høgare utdanning heilt avgjerande. – I budsjettet for 2020 satsar vi difor på å gjere det enklare å vere student, på nye studieplassar og vi startar arbeidet med nytt vikingtidsmuseum. Og for femte året på rad brukar vi meir enn 1 % av brutto nasjonalprodukt på forsking, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Bilde av studentbolig

Nye studentboliger til Tromsø, Volda, Molde, Førde, Gjøvik, Oslo og Ås

27.03.2019: Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til 1 448 nye studentboliger på sju ulike steder i landet. – Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Dokumenter

Nytt regelverk for private utdanningsinstitusjoner

Det er fastsatt nye regler for private høyskoler og fagskoler som trer i kraft 1. januar 2018. De nye reglene følger opp anbefalingene fra ekspertgruppen som har sett på regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene.

Regjeringen styrker rettighetene til studenter som klager på eksamenskarakteren

Studenter som klager på eksamenskarakteren sin og som får en vesentlig dårligere karakter skal få ny vurdering.

Til toppen