Høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.

Kvalitet i høyere utdanning

Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning og har det øverste ansvaret for statlige utdanningsinstitusjoner, studentvelferd og studiefinansiering.

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen har bedt høyskoler og universitetene om å finne partnere de kan fusjonere med for å kunne levere kvaliteten som kreves i årene fremover.

Aktuelt nå

Flere velger helsefag

Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna opptak. Størst økning har sykepleierutdanningen med nesten 20 prosent.

Endringer i opptaksforskriften

Det er vedtatt endringer i opptaksforskriften for høyere utdanning. Dette innebærer blant annet at det blir forsøk med karakterkrav på flere studier

Nye rekrutteringsstillinger

Stortinget har bevilget penger til 388 nye rekrutteringsstillinger i 2016. Dette styrker regjeringens satsing på forskning og høyere utdanning. Hoveddelen av stillingene er prioritert til realfag, teknologiske og maritime fag og helse- og omsorgsfag.

Flere saker om Høyere utdanning

Dokumenter

Stortingsmelding:

Konsentrasjon for kvalitet

27.03.2015: En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor endrer vi universitets- og høyskolesektoren og samler ressursene på færre, men sterkere institusjoner.

Høring:

Forslag til endring i studiekvalitetsforskriften

05.11.2015: Kunnskapsdepartementet foreslår å endre forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Endringsforslaget er en del av arbeidet med å heve kvaliteten i høyere utdanning.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om høyere utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Universitets- og høyskoleavdelingen

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo