Høyere utdanning

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.

bilde av studenter

Kvalitet i høyere utdanning

Med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning gir regjeringen universiteter og høyskoler flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr.

studenter

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning og har det øverste ansvaret for statlige utdanningsinstitusjoner, studentvelferd og studiefinansiering.

illustrasjonsbilde studenter

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen ba i strukturmeldingen høyskolene og universitetene finne partnere de kan fusjonere med.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

29 lærestedet får 50 millioner kroner til nettbasert opplæring for arbeidsledige og permitterte

08.06.2020: De nesten 50 millioner kronene går til utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. - Dette skal bidra til at flere permitterte og arbeidsledige kan bruke den ledige tiden til å fylle på kompetansen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utdanningsløftet 2020: 5000 nye studieplassar ved fagskular, høgskular og universitet

12.05.2020: I revidert budsjett foreslår regjeringa 4000 nye studieplassar ved universitet og høgskular, og 1000 nye studieplassar ved fagskulane. I sum blir utdanningspakka på ein halv milliard kroner. – Desse tiltaka vil sikre at fleire får utdanning og kompetanseheving i ein periode med høg arbeidsløyse som følge av koronakrisa, sier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim.

Dokumenter

Meld. St. 14 (2019–2020)

Kompetansereformen – Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Meldingen inneholder flere tiltak rettet mot å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

Regjeringen styrker rettighetene til studenter som klager på eksamenskarakteren

Studenter som klager på eksamenskarakteren sin og som får en vesentlig dårligere karakter skal få ny vurdering.

Til toppen