Utdanning

Høyere utdanning

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn.

studenter

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning.

Bilde fra en forelesning

Universiteter og høyskoler

I dag er det 10 universiteter, 5 høyskoler og 6 vitenskapelige høyskoler underlagt Kunnskapsdepartementet. Det finnes i tillegg statlige utdanningsintrusjoner underlagt andre departementer. Norge har også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner, og 17 av dem mottar statlig tilskudd.

""

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det har siden høsten 2017 pågått et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse.

Aktuelt nå

studenter

50 millionar kroner til 17 universitet og høgskular for å auke talet på praksisplassar i helse- og sosialfagutdanningane

Pressemelding 07.11.2022

Tilgang på praksisplassar er ein av dei største flaskehalsane for å få utdanna meir helsepersonell. Difor deler regjeringa ut pengar til å dekke utgifter til reise og bustad for studentar som har praksisplass langt unna studiestaden. NTNU, UiT – Noregs arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet og VID vitenskapelige høgskole i Oslo er blant dei som får mest.

Kontakt

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo