Høyere utdanning

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn.

Illustrasjon kunstig intelligens

No kjem utlysinga av KI-milliarden

Pressemelding 21.03.2024

I løpet av 2025 kan Noreg få inntil seks nye forskingssenter for kunstig intelligens (KI). Statsråden oppmodar til samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentleg sektor. – No gjeld det å melde seg på, seier statsråd Oddmund Hoel .

bilde fra forelesning

Utvalg vil legge om hele systemet for opptak til universiteter og høyskoler

Pressemelding 01.12.2022

Fjern alle tilleggspoengene, ta bort muligheten for å forbedre karakterer etter videregående og innfør i stedet en felles standardisert opptaksprøve. Dette er blant forslagene fra utvalget som har sett på helheten i reglene for å bli tatt opp på universiteter og høyskoler. Målet er et enklere, mer forståelig og mer rettferdig system.

Illustrasjonsfoto helsearbeider som undersøker medstudent

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Oversiktsside

Det har siden høsten 2017 pågått et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse.

studenter

Opptak til studier

Artikkel 09.12.2022

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning.

Kontakt

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo