Høyere utdanning

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.

bilde av studenter

Kvalitet i høyere utdanning

Med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning gir regjeringen universiteter og høyskoler flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr.

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning og har det øverste ansvaret for statlige utdanningsinstitusjoner, studentvelferd og studiefinansiering.

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen ba i strukturmeldingen høyskolene og universitetene finne partnere de kan fusjonere med. Flere sammenslåinger er gjennomført. Her kan du følge prosessen.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde forside kvalitetsmeldingen

Melding til Stortinget:

Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning

27.01.2017: Kunnskapsministeren vil lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. Slik vil han styrke kvaliteten i høyere utdanning. I dag legger han frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Nett-tv

Tilstandsrapporten for høyere utdanning:

Stadig flere kvinner i toppstillinger

09.05.2017: Kvinneandelen i faglige toppstillinger, som professorer og dosenter, fortsetter å øke med et prosentpoeng slik det har gjort de siste ti årene. Nå er andelen på 28,2.

Melding til Stortinget:

Humaniora i Norge:  En bedre politikk for humanistiske fag

31.03.2017: Meldingen «Humaniora i Norge» er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Hensikten er at samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål.

Flere saker om Høyere utdanning

Dokumenter

Nett-tv

Melding til Stortinget:

Konsentrasjon for kvalitet

23.03.2015: En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor endrer vi universitets- og høyskolesektoren og samler ressursene på færre, men sterkere institusjoner.

Illustrasjonsbilde studenter

Opptaksforskriften

09.01.2017: Det er fastsett ny forskrift om opptak til høgre utdanning. Forskrifta erstattar tidlegare forskrift om opptak til høyere utdanning.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om høyere utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Universitets- og høyskoleavdelingen

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.