Høyere utdanning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.

Kvalitet i høyere utdanning

Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning og har det øverste ansvaret for statlige utdanningsinstitusjoner, studentvelferd og studiefinansiering.

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen har bedt høyskoler og universitetene om å finne partnere de kan fusjonere med for å kunne levere kvaliteten som kreves i årene fremover.

Aktuelt nå

Stortingsmelding:

Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning

27.01.2017: Kunnskapsministeren vil lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. Slik vil han styrke kvaliteten i høyere utdanning. I dag legger han frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanning i 2017

06.12.2016: Det er vedtatt endringer i opptaksforskriften for høyere utdanning. Dette innebærer blant annet at det blir forsøk med karakterkrav på flere studier

Nye rekrutteringsstillinger

05.12.2016: Arbeidsgruppen som har sett på hvordan samarbeidet mellom universitetene og helseforetakene kan bli bedre, overleverte i dag sin rapport til statssekretærene Bjørn Haugstad (KD) og Anne Grethe Erlandsen (HOD).

Flere saker om Høyere utdanning

Dokumenter

Stortingsmelding:

Konsentrasjon for kvalitet

27.03.2015: En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor endrer vi universitets- og høyskolesektoren og samler ressursene på færre, men sterkere institusjoner.

Opptaksforskriften

09.01.2017: Det er fastsett ny forskrift om opptak til høgre utdanning. Forskrifta erstattar tidlegare forskrift om opptak til høyere utdanning.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om høyere utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Universitets- og høyskoleavdelingen

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo