Høyere utdanning

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.

bilde av studenter

Kvalitet i høyere utdanning

Med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning gir regjeringen universiteter og høyskoler flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr.

studenter

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning og har det øverste ansvaret for statlige utdanningsinstitusjoner, studentvelferd og studiefinansiering.

illustrasjonsbilde studenter

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen ba i strukturmeldingen høyskolene og universitetene finne partnere de kan fusjonere med.

Aktuelt

studenter

Kun seks av ti studenter fullfører en grad

11.09.2018: I Norge er det en større del av befolkningen som begynner på høyere utdanning enn i OECD-landene. Men andelen av studentene i Norge som fullfører en grad, er mindre. – Det er bekymringsfullt at såpass mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Illustrasjonsbilde

100 millioner til samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

03.12.2018: Kunnskapsdepartementet deler gjennom Forskningsrådet og Diku ut 100 millioner kroner til forsknings- og utdanningssamarbeid med åtte prioriterte land utenfor Europa. Til sammen får 25 nye prosjekter penger.

Dokumenter

bilde av mennesker

Nytt regelverk for private utdanningsinstitusjoner

21.12.2017: Det er fastsatt nye regler for private høyskoler og fagskoler som trer i kraft 1. januar 2018. De nye reglene følger opp anbefalingene fra ekspertgruppen som har sett på regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene.

Illustrasjonsbilde studenter

Regjeringen styrker rettighetene til studenter som klager på eksamenskarakteren

06.04.2018: Studenter som klager på eksamenskarakteren sin og som får en vesentlig dårligere karakter skal få ny vurdering.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om høyere utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen