Studentvelferd

Det er universitetene og høyskolene som har ansvar for studentenes læringsmiljø. De er som regel tilknyttet en studentsamskipnad, som skal ta seg av studentenes velferdsbehov. Studentsamskipnadene er opprettet av Kunnskapsdepartementet, men er ikke en del av statsforvaltningen.

Studentenes læringsmiljø er det universitetene og høyskolene som har det overordnede ansvaret for.

En studentsamskipnad har til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. Alle institusjoner som omfattes av universitets- og høyskoleloven skal som hovedregel være tilknyttet en studentsamskipnad. Det er 14 studentsamskipnader i Norge. Studentsamskipnadene er opprettet av Kunnskapsdepartementet, men er ikke en del av statsforvaltningen. Studentsamskipnadene er egne organisasjoner slik det følger av lov og forskrift om studentsamskipnader.

Studentsamskipnadene mottar offentlig støtte gjennom tilskudd fra staten, semesteravgift fra studentene og fri stasjon (blant annet gratis lokale fra utdanningsinstitusjonene) for å kunne tilby rimelige og gode tjenester til studentene.

Studentsamskipnadens styre er organisasjonens øverste myndighet. Styret består av studenter, ansatte ved utdanningsinstitusjonene og ansatte i studentsamskipnadene. Studentene kan velge å ha lederjobben som styreleder.

Studentsamskipnadene tilbyr mange forskjellige tjenester til studenter som for eksempel kantine, idrett, helsetjenester, barnehager og boliger. Det er studentsamskipnadene selv som bestemmer hvilke velferdstjenester den skal tilby sine studenter. 

Studentboliger

Et av studentsamskipnadenes viktigste velferdstilbud til studentene er studentboliger. Studentboligene skal være et tillegg til det private boligmarkedet. De fleste studentsamskipnadene kan ikke tilby nok studentboliger til alle som ønsker det. Er du student og er ute etter et sted å bo, er det derfor lurt å begynne å se deg om etter en bolig så tidlig som mulig. Venter du til du vet om du har fått plass på studiet eller helt til studiestart, kan det være vanskelig å finne en rimelig bolig nær studiestedet.

Studentsamskipnaden på studiestedet kan gi råd om hvordan du kan søke på studentbolig og hvordan det private boligmarkedet er på stedet. Det finnes også en del studentboligstiftelser i Norge som tilbyr studentboliger. 

Kunnskapsdepartement gir tilskudd til oppføring, kjøp og rehabilitering av studentboliger. Tilskudd gis til studentsamskipnader og studentboligstiftelser etter søknad. Invitasjon til å søke om tilskudd til studentboliger legges ut på Kunnskapsdepartementets nettside etter at regjeringen har lagt frem sitt budsjettforslag for kommende år. Antall boliger det gis tilskudd til avhenger av hvor mye penger som er satt av i statsbudsjettet.

Mer informasjon om tilskudd til studentboliger finnes i forskrift om tilskudd og retningslinjer fra Husbanken.