Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Høsten 2017 startet utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene.

pasient hos tannlegen

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

bilde av pasient og peleir

Formålet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Retningslinjene skal også utformes i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov.

Aktuelt nå

studenter

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (fase 2)

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (fase 2) på høring. Les mer om høringene her.

bilde av leger

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (fase 1)

Kunnskapsdepartementet sendte forslag til nasjonale retningslinjer for fase 1 på høring i april 2018. Les mer om høringen her.

bilde av hender

Nye retningslinjer - nye muligheter

Kunnskapsdepartementet inviterer til implementeringskonferansen Nye retningslinjer - nye muligheter, 19.mars 2019 på Scandic St. Olavs plass fra 10.00-15.00. Fristen for påmelding er 1.februar 2019, meld deg på her.

Flere nyheter

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 05.06.2018

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.

Til toppen