Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Høsten 2017 startet utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene.

pasient hos tannlegen

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

bilde av pasient og peleir

Formålet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Retningslinjene skal også utformes i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov.

Aktuelt nå

bilde av leger

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Kunnskapsdepartementet sendte forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring i april 2018. I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Her finner du informasjon om høringen.

Bilde fra samlingen på tvers av programgruppene

Samling på tvers av programgruppene

4.juni ble det arrangert et heldagsmøte der medlemmer fra alle programgruppene deltok. Målet med dagen var å bidra til dialog og samarbeid på tvers av programgruppene både i fase 1 og 2.

studenter

Samarbeid med KS

I forbindelse med prosjektet har KS opprettet ressursgrupper for å støtte de kommunale representantene i programgruppene. Det ble høsten 2017 avholdt to arbeidsseminarer der ressurspersoner har deltatt sammen med medlemmene fra programgruppene. I juni 2018 ble det avholdt samling for medlemmer i fase 2.

Flere nyheter

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 05.06.2018

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.

Til toppen