Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Høsten 2017 startet utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene.

bilde av pasient og peleir

Formålet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

pasient hos tannlegen

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 omfatter de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de elleve øvrige utdanningene.

Aktuelt nå

studenter

Spørreundersøkelse for studentene i fase 2

Alle studenter kan nå bidra med sine meninger for å påvirke innholdet i utdanningene i fase 2. Du kan nå delta i spørreundersøkelsen og eventuelt bli med i studentenes referansegrupper. Takk for at du bidrar!

bilde fra konferanse

Oppstartskonferanse for fase 2

Oppstartskonferansen for programgruppene i fase 2 ble avholdt 27.-28. februar. Alle programgruppene er nå i gang med det viktige arbeidet.

bilde av leger

Høringskonferanse for fase 1

Kunnskapsdepartementet inviterer til høringskonferanse for fase 1 på Gardermoen 9. mai. Meld deg på her!

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 05.09.2017

Prosjektsekretariatet skal bistå programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.