Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Høsten 2017 startet utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene. Forslag til nasjonale retningslinjer for utdanningene i fase 1 er sendt på høring.

bilde av pasient og peleir

Formålet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Retningslinjene skal også utformes i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov.

pasient hos tannlegen

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier-, og vernepleierutdanningen. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene: audiograf-, farmasi-, medisin-, tannlege-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikkutdanningen, samt klinisk ernæringsfysiologutdanningen.

Aktuelt nå

studenter

Spørreundersøkelse for studentene i fase 2

Alle studenter kan nå bidra med sine meninger for å påvirke innholdet i utdanningene i fase 2. Du kan nå delta i spørreundersøkelsen og eventuelt bli med i studentenes referansegrupper. Takk for at du bidrar!

Til forsiden på tvers

Samling på tvers av programgruppene

4.juni ble det arrangert et heldagsmøte der medlemmer fra alle programgruppene deltok. Målet med dagen var å bidra til dialog og samarbeid på tvers av programgruppene både i fase 1 og 2.

bilde av leger

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Kunnskapsdepartementet sender forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder følgelig åtte retningslinjer, én for hver utdanning. Høringskonferansen ble avholdt 9.mai på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 05.06.2018

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.