Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det har siden høsten 2017 pågått et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse.

Styringssystemet

Om styringssystemet

Retningslinjene er en del av et styringssystem som har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom dette styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

Forskrift

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene og skal forskriftsfestes.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Aktuelt nå

illustrasjon

Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning er sendt på høring

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet vurdert at kreftsykepleierutdanningen utvides fra 60 til 90 studiepoeng for å sikre tjenestenes kompetansebehov. Nå sendes forslaget på en avgrenset høring.

Styringssystemet

Forskrift om nasjonal retningsline for masterutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid for sjukepleiarar og forskrift om nasjonal retningsline for tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid er sendt på høyring

Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til forskrift om masterutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid for sjukepleiarar og ny forskrift om nasjonal retningsline for tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 19.12.2019

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legger til rette for at retningslinjene blir utarbeidet i tråd med mandat og framdriftsplan.