Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det har siden høsten 2017 pågått et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse.

Styringssystemet

Om styringssystemet

Retningslinjene er en del av et styringssystem som har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom dette styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

Forskrift

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene og skal forskriftsfestes.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Aktuelt nå

Oppstartsamling for programgruppen

Utviklingen av nasjonal retningslinje for jordmorutdanning er i gang

Det er nedsatt en programgruppe som skal utvikle nasjonal retningslinje for jordmorutdanning. Utviklingsarbeidet startet opp 11. oktober.

illustrasjon

Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse for kreftsykepleierutdanning er sendt på høring

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet vurdert at kreftsykepleierutdanningen utvides fra 60 til 90 studiepoeng for å sikre tjenestenes kompetansebehov.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 16.09.2021

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legger til rette for at retningslinjene blir utarbeidet i tråd med mandat og framdriftsplan.