Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Høsten 2017 startet utviklingen av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. På denne siden finner du informasjon om formål, mandat og fremdriftsplan, samt nyheter fra arbeidet.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene.

pasient hos tannlegen

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

bilde av pasient og peleir

Formålet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Retningslinjene skal også utformes i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov.

Aktuelt nå

Nett-tv

bilde av hender

Velkommen til implementeringskonferanse

Programgruppene har jobbet svært godt med utviklingsarbeidet, og retningslinjene skal snart implementeres. Konferansen markerer derfor en viktig milepæl på veien mot iverksetting av retningslinjene høsten 2020. Følg konferansen direkte via denne nettsiden 19.mars.

studenter

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer (fase 2)

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til nasjonale retningslinjer (fase 2) på høring. Det ble avholdt høringskonferanse 4. februar der over 130 gjester deltok. Les mer om konferansen og høringene her.

bilde av leger

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer (fase 1)

Høringen for de åtte utdanningene i fase 1 ble avsluttet 1. august 2018. Det har kommet inn totalt 227 høringssvar.

Flere nyheter

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 17.12.2018

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.

Til toppen