Utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Høsten 2017 starter arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. I første omgang gjelder det de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning.

bilde av pasient og peleir

Formålet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

studenter

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 omfatter de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de elleve øvrige utdanningene.

Aktuelt nå

Gruppearbeid Radiografi

Oppstartskonferanse

Arbeidet med utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) ble satt i gang på Gardermoen 7.- 8. september

studenter

Utdanningar for framtida

Ny overordna rammeplan for helse- og sosialfagutdanningane sikrar at studentane blir betre førebudde på det som møter dei i arbeidslivet.

Bruker 26.sept

Møter med sentrale aktører

Møtene ga deltakerne mulighet til å knytte kontakt, lage planer for forankring og involvering, stille spørsmål og diskutere relevante problemstillinger.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 05.09.2017

Prosjektsekretariatet skal bistå programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.