Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Høsten 2017 startet utviklingen av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. På denne siden finner du informasjon om formål, mandat og fremdriftsplan, samt nyheter fra arbeidet.

bilde av hender som holder

Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene.

pasient hos tannlegen

Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

bilde av pasient og peleir

Formålet

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Retningslinjene skal også utformes i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov.

Aktuelt nå

studenter

Ny masterutdanning skal gi bedre helsetjenester i kommunene

Økt kompetanse gir bedre helse- og omsorgstjenester i kommunene. Regjeringen foreslår en ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie og forslaget sendes nå på høring.

Bilde av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Nasjonale retningslinjer for fase 1 er vedtatt

Nasjonale retningslinjer for fase 1 ble vedtatt 15. mars 2019. Dette markerer en viktig milepæl for et historisk utviklingsarbeid for helse- og sosialfagutdanningene.

Nett-tv

bilde av hender

Velkommen til implementeringskonferanse

Programgruppene har jobbet svært godt med utviklingsarbeidet, og retningslinjene skal snart implementeres. Konferansen markerer derfor en viktig milepæl på veien mot iverksetting av retningslinjene høsten 2020. Følg konferansen direkte via denne nettsiden 19.mars.

Prosjektsekretariatet

Artikkel Sist oppdatert: 17.12.2018

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.

Til toppen