RETHOS: Programgruppene

Departementet har oppnevnt programgrupper som utarbeider nasjonale faglige retningslinjer.

Departementet har oppnevnt en programgruppe for hver utdanning som utarbeider forslag til nasjonale faglige retningslinjer.

Programgruppene er sammensatt slik at de best mulig kan ivareta oppgaven med å utvikle retningslinje for den aktuelle utdanningen. Programgruppene består av representanter fra utdanningene/forskningsmiljøer, relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter. Sammensetningen skal være slik at bredden i utdanningen, ulike deler av tjenestene, geografi og kjønnbalanse ivaretas.

Programgruppene har som oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer. Programgruppene skal være i dialog med profesjons- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner i utviklingsarbeidet.  Programgruppene vil også ha som oppgave å revidere de nasjonale retningslinjene etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Det er Kunnskapsdepartementet som endelig fastsetter retningslinjene.


Fase 1:

Programgruppe Leder Kontaktpersoner fra sekretariatet
Barnevernspedagogutdanning Kjetil Ostling

Ane-Berit Hurlen/ Hans Jacob Sandberg

Bioingeniørutdanning Per Henrik Hepsø

Hans Jacob Sandberg/Mia Andresen

Ergoterapeututdanning Heidi Elisabeth Fløtten

Ane-Berit Hurlen/

Mia Andresen

Fysioterapeututdanning Beate Ytreberg

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

Radiografutdanning Tonje Apalen-Velde

Ane-Berit Hurlen/

Mia Andresen 

Sosionomutdanning Kurt Even Andersen

Hans Jacob/

Mia Andresen

Sykepleierutdanning Mariann Fossum 

Mia Andresen/

Hans Jacob Sandberg

Samisk sykepleierutdanning Anne Britt K. Hætta

Mia Andresen/ Hans Jacob Sandberg 

Vernepleierutdanning Inez Nordseth

Ane-Berit Hurlen/

Mia Andresen

 

 

 

Fase 2: 

Programgruppe Leder Kontaktpersoner fra sekretariatet

Audiografutdanning

 

Lars Rosvoldaunet

 

Hans Jacob Sandberg/ Mia Andresen

Farmasøytutdanningene

 

Jannicke Slettli Wathne

 

Ane-Berit Hurlen/ 

Mia Andresen

Klinisk ernæringsfysiologutdanning

Lene Thoresen 

Hans Jacob Sandberg/

Ane-Berit Hurlen

 

 Medisinutdanning

Hilde Grimstad

Mia Andresen/ Hans Jacob Sandberg

 

Tannlegeutdanning

Merete Berg-Bertinussen

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

 

Optikerutdanning

Bente Monica Aakre

Hans Jacob Sandberg/ Ane-Berit Hurlen

 

Ortopediigeniørutdanning

 

Ane-Berit Hurlen/ 

Hans Jacob Sandberg

Psykologutdanning

 Trine Waaktaar 

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

Tannpleierutdanningen

Gro Stenerud 

Hans Jacob Sandberg/ Mia Andresen

Tannteknikerutdanning

 Trude Myhrer

Hans Jacob Sandberg/ Mia Andresen

 

Paramedisin

Thomas Hansen

Ane-Berit Hurlen/

Mia Andresen 

Fase 3

Programgruppe Leder Kontaktpersoner i sekretariatet 
Anestesisykepleierutdanning Rita Stenseth Ane-Berit Hurlen / Mia Andresen 
Intensivsykepleierutdanning Martin Lieungh Ane-Berit Hurlen/ Mia Andresen 
Operasjonssykepleierutdanning Guri Rasmussen Mia Andresen/ Ane-Berit Hurlen 
Barnesykepleierutdanning Morten Syversen Mia Andresen/ Ane-Berit Hurlen
Kreftsykepleierutdanning Inger Utne Mia Andresen/ Ane-Berit Hurlen 
Helsesykepleierutdanning Kari Glavin Hans Jacob Sandberg/ Mia Andresen 
Masterutdanning i barnevernsarbeid (tverrfaglig) Ingunn Barmen Tysnes Hans Jacob Sandberg/ Ane-Berit Hurlen 
Masterutdanning i barnevern  Ragnhild Bjørknes Ane-Berit Hurlen/ Hans Jacob Sandberg
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid Kjellaug Myklebust Ane-Berit Hurlen/Hans Jacob Sandberg
Masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere Kjersti Alsaker Ane-Berit Hurlen/ Hans Jacob Sandberg 
Jordmorutdanning Vigdis Aasheim Mia Andresen/Hans Jacob Sandberg 
Masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi Tove Dragesund Hans Jacob Sandberg/Mia Andresen 
Masterutdanning i manuellterapi Jan Magnus Bjordal Ane-Berit/Hans Jacob Sandberg