Programgruppene

Departementet har opprettet programgrupper som skal utarbeide nasjonale retningslinjer.

Høsten 2017 startet de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning.

De ti resterende programgruppene starter sitt arbeid i slutten av februar 2018 og består av audiograf-, klinisk ernæringsfysiolog-, farmasøyt (provisor- og reseptar-), medisin-, tannlege-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikerutdanningen.

Det er besluttet at paramedisin også skal inkluderes i RETHOS. Denne programgruppen vil starte sitt arbeid høsten 2018. 

Programgruppene settes sammen slik at de best mulig kan ivareta formålet med retningslinjene, oppgavene og kravene fastsatt i rammeplanen. Programgruppene skal bestå av representanter fra utdanningene, representanter fra relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter, og eventuelle forskningsmiljøer.

Programgruppene er ansvarlige for innholdet i retningslinjene. Programgruppene skal være i dialog om retningslinjene med eksterne aktører, blant annet profesjons- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner.  

 

Fase 1:

Programgruppe Leder Sekretariatstøtte
Bioingeniørutdanningen Randi Anny Utne Holt Natalina Heia/Mia Andresen
Ergoterapeututdanningen Rita Jentoft Ane-Berit S. Hurlen/Mia Andresen
Fysioterapeututdanningen Ole-Eskil Edvardsen Mia Andresen/Ane-Berit S. Hurlen
Radiografutdanningen Aud Mette Myklebust Ane-Berit S. Hurlen/Mia Andresen 
Sosionomutdanningen Jorunn Vindegg Irene Sørås/Natalina Heia
Sykepleierutdanningen Grete Ottersen Samstad  Mia Andresen/Irene Sørås 
Vernepleierutdanningen Anita Berg  Ane-Berit S. Hurlen/Natalina Heia
Barnevernspedagogutdanningen Ingunn Studsrød Natalina Heia/Ane-Berit S. Hurlen

 

 

 

Fase 2: 

Programgruppe Leder Sekretariatstøtte

 Audiografutdanningen

 

 Lars Rosvoldaunet

 

Primærkontakt: Natalina Heia

Sekundærkontakt: Mia Andresen

 Farmasøytutdanningen

 

 Nina Carstens

 

Primærkontakt: Ane-Berit Hurlen

Sekundærkontakt: Natalina

 Klinisk ernæringsfysiologutdanningen

 Lene Thoresen 

Primærkontakt: Natalina

Sekundærkontakt: Ane-Berit Hurlen

 

 Medisinutdanningen 

 Hilde Grimstad

 Primærkontakt: Irene Sørås

Sekundærkontakt: Mia Andresen

 

 Tannlegeutdanningen

Merete Berg-Bertinussen

Primærkontakt: Mia Andresen

Sekundærkontakt: Ane-Berit Hurlen

 

 Optikerutdanningen

Bente Monica Aakre

Primærkontakt: Natalina Heia

Ane-Berit Hurlen

 

 Ortopediigeniørutdanningen 

 Sophie Hill

Primærkontakt: Ane-Berit Hurlen 

Sekrundærkontakt: Irene Sørås 

 Psykologutdanningen

 Trine Waaktaar 

Primærkontakt: Irene Sørås

Sekundærkontakt: Natalina Heia

Tannpleierutdanningen

Anne Elisabeth M. Halvari

Primærkontakt: Mia Andresen

Sekundærkontakt: Ane-Berit Hurlen

 Tannteknikerutdanningen 

 Trude Myhrer

Primærkontakt: Mia Andresen 

Sekundærkontakt: Ane-Berit Hurlen