RETHOS: Programgruppene

Departementet har oppnevnt programgrupper som utarbeider nasjonale faglige retningslinjer.

Departementet har oppnevnt en programgruppe for hver utdanning som utarbeider forslag til nasjonale faglige retningslinjer.

Programgruppene er sammensatt slik at de best mulig kan ivareta oppgaven med å utvikle retningslinje for den aktuelle utdanningen. Programgruppene består av representanter fra utdanningene/forskningsmiljøer, relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter. Sammensetningen skal være slik at bredden i utdanningen, ulike deler av tjenestene, geografi og kjønnbalanse ivaretas.

Programgruppene har som oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer. Programgruppene skal være i dialog med profesjons- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner i utviklingsarbeidet.  Programgruppene vil også ha som oppgave å revidere de nasjonale retningslinjene etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Det er Kunnskapsdepartementet som endelig fastsetter retningslinjene.

Kontakt sekretariatet på rethos2@kd.dep.no


Fase 1:

Programgruppe Leder
Barnevernspedagogutdanning Kjetil Ostling
Bioingeniørutdanning Per Henrik Hepsø
Ergoterapeututdanning Heidi Elisabeth Fløtten
Fysioterapeututdanning  
Radiografutdanning Eli Eikefjord
Sosionomutdanning Kurt Even Andersen
Sykepleierutdanning Mariann Fossum 
Samisk sykepleierutdanning  
Vernepleierutdanning Inez Nordseth

 

Fase 2: 

Programgruppe Leder

Audiografutdanning

Siri Merete Bergseth

Farmasøytutdanningene

Anne Berit Walter

Klinisk ernæringsfysiologutdanning

Jutta Dierkes

 Medisinutdanning

Svein Skeie

Tannlegeutdanning

Morten Eirik Berge

Optikerutdanning

Elise Dees Krekling

Ortopediigeniørutdanning

Ingrid Skaret

Psykologutdanning

Kristine Rensvik Viddal

Tannpleierutdanningen

Rigmor Moe

Tannteknikerutdanning

 Trude Myhrer

Paramedisin

Siv Moen

Fase 3

Programgruppe Leder
Anestesisykepleierutdanning Arvid Steinar Haugen
Intensivsykepleierutdanning Gro Frivold
Operasjonssykepleierutdanning Morten Føyen
Barnesykepleierutdanning Edel Jannecke Svendsen
Kreftsykepleierutdanning Marte-Lill Solstad
Helsesykepleierutdanning Anne Kjersti Myhrene
Masterutdanning i barnevernsarbeid (tverrfaglig) Linda Skarnes
Masterutdanning i barnevern  Ragnhild Bjørknes
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid Lillian Bruland Selseng
Masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere Kjersti Alsaker
Jordmorutdanning Vigdis Aasheim
Masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi Tove Dragesund
Masterutdanning i manuellterapi Jan Magnus Bjordal
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Anne Stine Mjelve Bakmann
Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie Jan-Eilert Pedersen