RETHOS: Programgruppene

Departementet har oppnevnt programgrupper som utarbeider nasjonale faglige retningslinjer.

Programgruppenes arbeid med retningslinjene 

Departementet har oppnevnt en programgruppe for hver utdanning som utarbeider forslag til nasjonale faglige retningslinjer. Det er Kunnskapsdepartementet som endelig fastsetter retningslinjene.

Programgruppene har blitt satt sammen slik at de best mulig kan ivareta formålet med retningslinjene, oppgavene og kravene fastsatt i rammeplanen. Programgruppene består av representanter fra utdanningene/forskningsmiljøer, relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter.

Programgruppene er ansvarlige for å utarbeide forslag til retningslinjene. Programgruppene skal være i dialog med profesjons- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner i utviklingsarbeidet.  Programgruppene vil også ha ansvar for revisjon av de nasjonale retningslinjene. 

 

Fase 1:

Programgruppe Leder Kontaktpersoner fra sekretariatet
Barnevernspedagogutdanning Ingunn Studsrød

Ane-Berit Hurlen/ Irene Sørås

Bioingeniørutdanning Randi Anny Utne Holt

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

Ergoterapeututdanning Rita Jentoft

Ane-Berit Hurlen/

Mia Andresen

Fysioterapeututdanning Beate Ytreberg

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

Radiografutdanning Aud Mette Myklebust

Ane-Berit Hurlen/

Mia Andresen 

Sosionomutdanning Jorunn Vindegg

Irene Sørås/

Mia Andresen

Sykepleierutdanning Grete Ottersen Samstad 

Mia Andresen/

Irene Sørås 

Samisk sykepleierutdanning Anne Britt K. Hætta

Mia Andresen/ Irene Sørås 

Vernepleierutdanning Anita Berg 

Ane-Berit Hurlen/

Irene Sørås

 

 

 

Fase 2: 

Programgruppe Leder Kontaktpersoner fra sekretariatet

Audiografutdanning

 

Lars Rosvoldaunet

 

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

Farmasøytutdanningene

 

Jannicke Slettli Wathne

 

Ane-Berit Hurlen/ 

Mia Andresen

Klinisk ernæringsfysiologutdanning

Lene Thoresen 

Irene Sørås/

Ane-Berit Hurlen

 

 Medisinutdanning

Hilde Grimstad

Irene Sørås/

Mia Andresen

 

Tannlegeutdanning

Merete Berg-Bertinussen

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

 

Optikerutdanning

Bente Monica Aakre

Ane-Berit Hurlen/ 

Irene Sørås

 

Ortopediigeniørutdanning

 

Ane-Berit Hurlen/ 

Irene Sørås 

Psykologutdanning

 Trine Waaktaar 

Irene Sørås/

Ane-Berit Hurlen

Tannpleierutdanningen

Gro Stenerud 

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

Tannteknikerutdanning

 Trude Myhrer

Mia Andresen/  

Ane-Berit Hurlen 

 

Paramedisin

Thomas Hansen

Ane-Berit Hurlen/

Mia Andresen 

Fase 3

Programgruppe Leder Kontaktpersoner i sekretariatet 
Anestesisykepleierutdanning Rita Stenseth Ane-Berit Hurlen / Mia Andresen 
Intensivsykepleierutdanning Martin Lieungh Ane-Berit Hurlen/ Mia Andresen 
Operasjonssykepleierutdanning Guri Rasmussen Mia Andresen/ Ane-Berit Hurlen 
Barnesykepleierutdanning Morten Syversen Mia Andresen/ Irene Sørås 
Kreftsykepleierutdanning Inger Utne Mia Andresen/ Ane-Berit Hurlen 
Helsesykepleierutdanning Kari Glavin Irene Sørås/ Mia Andresen 
Masterutdanning i barnevernsarbeid (tverrfaglig) Ingunn Barmen Tysnes Irene Sørås/ Ane-Berit Hurlen 
Masterutdanning i barnevern  Ragnhild Bjørknes Ane-Berit Hurlen/ Irene Sørås 
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid Kjellaug Myklebust Irene Sørås/ Ane-Berit Hurlen
Masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere Kjersti Alsaker Ane-Berit Hurlen/ Irene Sørås 
Jordmorutdanning Ikke avklart Mia Andresen/Irene Sørås 
Masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi Ikke avklart  Irene Sørås/Mia Andresen 
Masterutdanning i manuellterapi Ikke avklart  Ane-Berit/Irene Sørås