Programgruppene

Programgruppene består av representanter fra utdanningene,  relevante helse- og velferdstjenester, studenter og eventuelle forskningsmiljøer.

Departementet har opprettet programgrupper som skal utvikle retningslinjene.

I første omgang igangsettes de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning.

Programgruppene settes sammen slik at de best mulig kan ivareta formålet med retningslinjene, oppgavene og kravene fastsatt i rammeplanen. Programgruppene skal bestå av representanter fra utdanningene, representanter fra relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter, og eventuelle forskningsmiljøer.

Programgruppene er ansvarlige for innholdet i retningslinjene. Programgruppene skal være i dialog om retningslinjene med eksterne aktører, blant annet profesjons- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner.  

 

Programgruppe Leder Sekretariatstøtte
Bioingeniørutdanningen Randi Anny Utne Holt Natalina Heia/Mia Andresen
Ergoterapeututdanningen Rita Jentoft Ane-Berit S. Hurlen/Mia Andresen
Fysioterapeututdanningen Ole-Eskil Edvardsen Mia Andresen/Ane-Berit S. Hurlen
Radiografutdanningen Aud Mette Myklebust Ane-Berit S. Hurlen/Mia Andresen 
Sosionomutdanningen Jorunn Vindegg Irene Sørås/Natalina Heia
Sykepleierutdanningen Grete Ottersen Samstad  Mia Andresen/Irene Sørås 
Vernepleierutdanningen Anita Berg  Ane-Berit S. Hurlen/Natalina Heia
Barnevernspedagogutdanningen Ingunn Studsrød Natalina Heia/Ane-Berit S. Hurlen