Forsiden

RETHOS: Programgruppene

Departementet har oppnevnt programgrupper som utarbeider nasjonale faglige retningslinjer.

Departementet har oppnevnt en programgruppe for hver utdanning som utarbeider forslag til nasjonale faglige retningslinjer.

Programgruppene er sammensatt slik at de best mulig kan ivareta oppgaven med å utvikle retningslinje for den aktuelle utdanningen. Programgruppene består av representanter fra utdanningene/forskningsmiljøer, relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter. Sammensetningen skal være slik at bredden i utdanningen, ulike deler av tjenestene, geografi og kjønnbalanse ivaretas.

Programgruppene har som oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer. Programgruppene skal være i dialog med profesjons- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner i utviklingsarbeidet.  Programgruppene vil også ha som oppgave å revidere de nasjonale retningslinjene etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Det er Kunnskapsdepartementet som endelig fastsetter retningslinjene.


Fase 1:

Programgruppe Leder Kontaktpersoner fra sekretariatet
Barnevernspedagogutdanning Kjetil Ostling

Ane-Berit Hurlen/ Hans Jacob Sandberg

Bioingeniørutdanning Per Henrik Hepsø

Hans Jacob Sandberg/Elise Håkull Klungetveit

Ergoterapeututdanning Heidi Elisabeth Fløtten

Ane-Berit Hurlen/Elise Håkull Klungetveit

Fysioterapeututdanning Beate Ytreberg

Elise Håkull Klungetveit/Ane-Berit Hurlen

Radiografutdanning Eli Eikefjord

Ane-Berit Hurlen/Elise Håkull Klungetveit

Sosionomutdanning Kurt Even Andersen

Hans Jacob Sandberg/Ane-Berit Hurlen

Sykepleierutdanning Mariann Fossum 

Elise Håkull Klungetveit/Ane-Berit Hurlen

Samisk sykepleierutdanning  

Elise Håkull Klungetveit/Hans Jacob Sandberg 

Vernepleierutdanning Inez Nordseth

Ane-Berit Hurlen/

Elise Håkull Klungetveit

 

 

 

Fase 2: 

Programgruppe Leder Kontaktpersoner fra sekretariatet

Audiografutdanning

 

Siri Merete Bergseth

 

Hans Jacob Sandberg/Elise Håkull Klungetveit

Farmasøytutdanningene

 

Anne Berit Walter

 

Ane-Berit Hurlen/ 

Elise Håkull Klungetveit

Klinisk ernæringsfysiologutdanning

Jutta Dierkes

Hans Jacob Sandberg/

Ane-Berit Hurlen

 

 Medisinutdanning

Svein Skeie

Hans Jacob Sandberg/Elise Håkull Klungetveit

 

Tannlegeutdanning

Morten Eirik Berge

Elise Håkull Klungetveit/

Ane-Berit Hurlen

 

Optikerutdanning

Elise Dees Krekling

Hans Jacob Sandberg/ Ane-Berit Hurlen

 

Ortopediigeniørutdanning

Ingrid Skaret

Ane-Berit Hurlen/ 

Hans Jacob Sandberg

Psykologutdanning

Hilde Sari

Elise Håkull Klungetveit/

Ane-Berit Hurlen

Tannpleierutdanningen

Rigmor Moe

Hans Jacob Sandberg/Elise Håkull Klungetveit

Tannteknikerutdanning

 Trude Myhrer

Hans Jacob Sandberg/Elise Håkull Klungetveit

 

Paramedisin

Siv Moen

Ane-Berit Hurlen/

Elise Håkull Klungetveit

Fase 3

Programgruppe Leder Kontaktpersoner i sekretariatet 
Anestesisykepleierutdanning Rita Stenseth Ane-Berit Hurlen / Elise Håkull Klungetveit
Intensivsykepleierutdanning Martin Lieungh Ane-Berit Hurlen/ Elise Håkull Klungetveit
Operasjonssykepleierutdanning Guri Rasmussen Elise Håkull Klungetveit/ Ane-Berit Hurlen 
Barnesykepleierutdanning Morten Syversen Elise Håkull Klungetveit/ Ane-Berit Hurlen
Kreftsykepleierutdanning Inger Utne Elise Håkull Klungetveit/ Ane-Berit Hurlen 
Helsesykepleierutdanning Kari Glavin Hans Jacob Sandberg/Elise Håkull Klungetveit
Masterutdanning i barnevernsarbeid (tverrfaglig) Ingunn Barmen Tysnes Hans Jacob Sandberg/ Ane-Berit Hurlen 
Masterutdanning i barnevern  Ragnhild Bjørknes Ane-Berit Hurlen/ Hans Jacob Sandberg
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid Lillian Bruland Selseng Ane-Berit Hurlen/Hans Jacob Sandberg
Masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere Kjersti Alsaker Ane-Berit Hurlen/ Hans Jacob Sandberg 
Jordmorutdanning Vigdis Aasheim Ane-Berit Hurlen/Hans Jacob Sandberg 
Masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi Tove Dragesund Hans Jacob Sandberg/Elise Håkull Klungetveit
Masterutdanning i manuellterapi Jan Magnus Bjordal Ane-Berit/Hans Jacob Sandberg