RETHOS: Programgruppene

Departementet har oppnevnt programgrupper som utarbeider nasjonale faglige retningslinjer.

Departementet har oppnevnt en programgruppe for hver utdanning som utarbeider forslag til nasjonale faglige retningslinjer.

Programgruppene er sammensatt slik at de best mulig kan ivareta oppgaven med å utvikle retningslinje for den aktuelle utdanningen. Programgruppene består av representanter fra utdanningene/forskningsmiljøer, relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter. Sammensetningen skal være slik at bredden i utdanningen, ulike deler av tjenestene, geografi og kjønnbalanse ivaretas.

Programgruppene har som oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer. Programgruppene skal være i dialog med profesjons- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner i utviklingsarbeidet.  Programgruppene vil også ha som oppgave å revidere de nasjonale retningslinjene etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Det er Kunnskapsdepartementet som endelig fastsetter retningslinjene.


Fase 1:

Programgruppe Leder Kontaktpersoner fra sekretariatet
Barnevernspedagogutdanning Kjetil Ostling

Ane-Berit Hurlen/ Ingrid Marie Svendsen

Bioingeniørutdanning Per Henrik Hepsø

Ingrid Marie Svendsen/Elise Håkull Klungtveit

Ergoterapeututdanning Heidi Elisabeth Fløtten

Ingrid Marie Svendsen/Elise Håkull Klungtveit

Fysioterapeututdanning Beate Ytreberg

Elise Håkull Klungtveit/Ingrid Marie Svendsen

Radiografutdanning Eli Eikefjord

Ane-Berit Hurlen/Elise Håkull Klungtveit

Sosionomutdanning Kurt Even Andersen

Ane-Berit Hurlen/Ingrid Marie Svendsen

Sykepleierutdanning Mariann Fossum 

Elise Håkull Klungtveit/Ane-Berit Hurlen

Samisk sykepleierutdanning  

Elise Håkull Klungtveit/Ingrid Marie Svendsen 

Vernepleierutdanning Inez Nordseth

Ane-Berit Hurlen/

Elise Håkull Klungtveit

 

 

 

Fase 2: 

Programgruppe Leder Kontaktpersoner fra sekretariatet

Audiografutdanning

 

Siri Merete Bergseth

 

Ingrid Marie Svendsen/Elise Håkull Klungtveit

Farmasøytutdanningene

 

Anne Berit Walter

 

Ane-Berit Hurlen/ 

Elise Håkull Klungtveit

Klinisk ernæringsfysiologutdanning

Jutta Dierkes

Ingrid Marie Svendsen/

Ane-Berit Hurlen

 

 Medisinutdanning

Svein Skeie

Ingrid Marie Svendsen/Elise Håkull Klungtveit

 

Tannlegeutdanning

Morten Eirik Berge

Elise Håkull Klungtveit/

Ingrid Marie Svendsen

Optikerutdanning

Elise Dees Krekling

Ingrid Marie Svendsen/ Ane-Berit Hurlen

 

Ortopediigeniørutdanning

Ingrid Skaret

Ingrid Marie Svendsen/ Ane-Berit Hurlen

Psykologutdanning

Hilde Therese Johansen

Elise Håkull Klungtveit/

Ane-Berit Hurlen

Tannpleierutdanningen

Rigmor Moe

Ingrid Marie Svendsen/Elise Håkull Klungtveit

Tannteknikerutdanning

 Trude Myhrer

Ingrid Marie Svendsen/Elise Håkull Klungtveit

 

Paramedisin

Siv Moen

Ane-Berit Hurlen/

Elise Håkull Klungtveit

Fase 3

Programgruppe Leder Kontaktpersoner i sekretariatet 
Anestesisykepleierutdanning Rita Stenseth Elise Håkull Klungtveit/Ane-Berit Hurlen
Intensivsykepleierutdanning Martin Lieungh Ane-Berit Hurlen/ Elise Håkull Klungtveit
Operasjonssykepleierutdanning Guri Rasmussen Elise Håkull Klungtveit/ Ane-Berit Hurlen 
Barnesykepleierutdanning Morten Syversen Elise Håkull Klungtveit/ Ane-Berit Hurlen
Kreftsykepleierutdanning Inger Utne Elise Håkull Klungtveit/ Ane-Berit Hurlen 
Helsesykepleierutdanning Kari Glavin Ingrid Marie Svendsen/Elise Håkull Klungtveit
Masterutdanning i barnevernsarbeid (tverrfaglig) Ingunn Barmen Tysnes Ane-Berit Hurlen/Ingrid Marie Svendsen 
Masterutdanning i barnevern  Ragnhild Bjørknes Ingrid Marie Svendsen/Ane-Berit Hurlen
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid Lillian Bruland Selseng Ingrid Marie Svendsen/Ane-Berit Hurlen
Masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere Kjersti Alsaker Ingrid Marie Svendsen/Ane-Berit Hurlen 
Jordmorutdanning Vigdis Aasheim Elise Håkull Klungtveit/Ane-Berit Hurlen 
Masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi Tove Dragesund Ane-Berit Hurlen/Ingrid Marie Svendsen
Masterutdanning i manuellterapi Jan Magnus Bjordal Ane-Berit Hurlen/Ingrid Marie Svendsen 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Anne Stine Mjelve Bakmann Elise Håkull Klungtveit/Ane-Berit Hurlen
Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie   Elise Håkull Klungtveit/Ingrid Marie Svendsen