Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RETHOS: Programgruppene

Departementet har opprettet programgrupper som utarbeider nasjonale faglige retningslinjer.

Høsten 2017 startet de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning.

De ti resterende programgruppene startet sitt arbeid i slutten av februar 2018 og består av audiograf-, klinisk ernæringsfysiolog-, farmasøyt (provisor- og reseptar-), medisin-, tannlege-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikerutdanningen.

Paramedisin ble inkluderet i RETHOS og startet sitt arbeid høsten 2018.

Programgruppene har blitt satt sammen slik at de best mulig kan ivareta formålet med retningslinjene, oppgavene og kravene fastsatt i rammeplanen. Programgruppene består av representanter fra utdanningene, representanter fra relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter, og eventuelle forskningsmiljøer.

Programgruppene er ansvarlige for innholdet i retningslinjene. Programgruppene skal være i dialog om retningslinjene med eksterne aktører, blant annet profesjons- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner.  

 

Fase 1:

Programgruppe Leder Kontaktpersoner fra sekretariatet
Barnevernspedagogutdanningen Ingunn Studsrød

Ane-Berit Hurlen/ Irene Sørås

Bioingeniørutdanningen Randi Anny Utne Holt

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

Ergoterapeututdanningen Rita Jentoft

Ane-Berit Hurlen/

Mia Andresen

Fysioterapeututdanningen Ole-Eskil Edvardsen

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

Radiografutdanningen Aud Mette Myklebust

Ane-Berit Hurlen/

Mia Andresen 

Sosionomutdanningen Jorunn Vindegg

Irene Sørås/

Mia Andresen

Sykepleierutdanningen Grete Ottersen Samstad 

Mia Andresen/

Irene Sørås 

Vernepleierutdanningen Anita Berg 

Ane-Berit Hurlen/

Irene Sørås

 

 

 

Fase 2: 

Programgruppe Leder Kontaktpersoner fra sekretariatet

 Audiografutdanningen

 

Lars Rosvoldaunet

 

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

 Farmasøytutdanningen

 

 Nina Carstens

 

Ane-Berit Hurlen/ 

Mia Andresen

 Klinisk ernæringsfysiologutdanningen

Lene Thoresen 

Natalina Heia/

Ane-Berit Hurlen

 

 Medisinutdanningen 

Hilde Grimstad

Irene Sørås/

Mia Andresen

 

 Tannlegeutdanningen

Merete Berg-Bertinussen

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

 

 Optikerutdanningen

Bente Monica Aakre

Ane-Berit Hurlen/ 

Irene Sørås

 

 Ortopediigeniørutdanningen 

 Sophie Hill

Ane-Berit Hurlen/ 

Irene Sørås 

 Psykologutdanningen

 Trine Waaktaar 

Irene Sørås/

Ane-Berit Hurlen

Tannpleierutdanningen

Gro Stenerud 

Mia Andresen/

Ane-Berit Hurlen

 Tannteknikerutdanningen 

 Trude Myhrer

Mia Andresen/  

Ane-Berit Hurlen 

 

Paramedisin

Vegard Andersen

Ane-Berit Hurlen/

Mia Andresen 

Til toppen