RETHOS: Programgruppen for ortopediingeniørutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. Det arbeides med å rekruttere medlemmer til ubesatte plasser slik at programgruppen er klar til fremtidig revisjonsarbeid. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren  Ikke avklart  
Helsedirektoratet - (OVL) Ikke avklart
Universitets- og høyskolesektoren Linn Schwanborg 
Ekstern ekspert - Jønkøping universitet David Rusaw 
RHF/tjenestene Tobias Goihl
NSO/tjenestene Vil bli rekruttert inn ved revisjonsarbeid