RETHOS: Programgruppen for ortopediingeniørutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. Det arbeides med å rekruttere medlemmer til ubesatte plasser slik at programgruppen er klar til fremtidig revisjonsarbeid. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren  Ingrid Skaret - leder 
Private aktører/tjenestene Christian Hetland
Universitets- og høyskolesektoren Linn Schwanborg 
Ekstern ekspert - Jønkøping universitet David Rusaw 
RHF/tjenestene Tobias Goihl - nestleder
NSO Vil bli rekruttert inn ved revisjonsarbeid