Programgruppen for ortopediingeniørutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon  Representant
UH-sektoren  Sophie Hill - leder 
Helsedirektoratet - privat (OVL) Anne Katrine Hjartmann - nestleder 
UH-sektoren Linn Schwanborg 
Ekstern ekspert - Jønkøping universitet David Rusaw 
RHF  Tobias Goihl
Norsk Studentorganisasjon  Krister Bauge 
Til toppen