RETHOS: Programgruppen for ortopediingeniørutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren   - leder 
Helsedirektoratet - (OVL) Anne Katrine Hjartmann - nestleder 
Universitets- og høyskolesektoren Linn Schwanborg 
Ekstern ekspert - Jønkøping universitet David Rusaw 
RHF/tjenestene Tobias Goihl
NSO/tjenestene -