Voksnes læring og kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Å gi mennesker i alle aldre mulighet til å tilegne seg ny kunnskap er en av regjeringens satsinger. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Fra utenforskap til ny sjanse

Målet for regjeringen er at den enkelte skal ha kompetanse som danner grunnlag for stabil og varig tilknytning til arbeidslivet.

Bilde av sveiser

Fremtidig kompetanse

Kunnskapsdepartementet har opprettet et prosjekt for fremtidige kompetansebehov.

illustrasjon

Ny karriereveiledning

Ekspertutvalg skal utrede et mer helhetlig system for karriereveiledning i Norge.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Ny offentlig utredning om karriereveiledning

Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, og karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling. Mandag mottok kunnskapsministeren Karriereveiledningsutvalgets hovedrapport.

Rekordmange søker om midler til norskopplæring på arbeidsplassen

Rekordmange virksomheter har søkt om midler til opplæring for sine ansatte gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Nesten halvparten av søknadene gjelder norskopplæring.

bøker

– Alle skal få ein ny sjanse

Om lag 400 000 vaksne har store problem med å lese og rekne. Mange av dei slit med å få ein stabil og varig jobb. Regjeringa vil våren 2016 legge fram ei stortingsmelding om denne problemstillinga, og føreslår 35 millionar kroner til oppfølging av meldinga i neste års statsbudsjettet.

Flere saker om Voksnes læring og kompetanse

Dokumenter

Illustrasjonsbilde

Utdanning og arbeidsmarkedet del 1

Denne rapporten er skrevet av "Prosjektet om fremtidige kompetansebehov" i Kunnskapsdepartementet.

karriereveiledning for individ og samfunn

Utvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning, og kommer med vurderinger og anbefalinger knyttet til karriereveiledningstilbudet i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om kompetanse og voksenopplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar