Utdanning

Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økende krav til kompetanse. Ingen skal gå ut på dato, og det må legges til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Bilde av Ola Borten Moe under møtet med Kompetansepolitisk råd

Landet treng meir kompetanse - Borten Moe samla partane til rådslaging

04.05.2022: Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe har samla dei sentrale partane i norsk arbeidsliv til samtale om behovet for meir kompetanse og arbeidskraft. – Noreg treng fleire ledige hender, men slik utviklinga no ser ut går ikkje dette reknestykket opp, sa Borten Moe til dei frammøtte.

Dokumenter

Lære hele livet

Meld. St. 14 (2019–2020)

Kompetansereformen – Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Meldingen inneholder flere tiltak rettet mot å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

Fremtidens kompetansebehov

NOU 2020: 2

Rapporten går gjennom tilgjengelig statistikk og analyser på dette området og bidrar med relevante vurderinger. Det er et gjennomgående regionalt perspektiv i rapporten som også ser på fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering i videregående opplæring.