Utdanning

Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økende krav til kompetanse. Ingen skal gå ut på dato, og det må legges til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet.

Bilde av ung lastebilsjåfør

Regjeringen skal legge frem en melding om fremtidens kompetansebehov

Nyhet 17.08.2022

Regjeringen vil kartlegge behovet for kompetanse i arbeidslivet. Målet er å dekke arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov fremover, og sørge for at innbyggerne i hele landet har tilgang til relevant utdanning. Ikke siden før finanskrisen har det vært større mangel på arbeidskraft med rett kompetanse i Norge.

Bilde av Ola Borten Moe under møtet med Kompetansepolitisk råd

Landet treng meir kompetanse - Borten Moe samla partane til rådslaging

Nyheit 04.05.2022

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe har samla dei sentrale partane i norsk arbeidsliv til samtale om behovet for meir kompetanse og arbeidskraft. – Noreg treng fleire ledige hender, men slik utviklinga no ser ut går ikkje dette reknestykket opp, sa Borten Moe til dei frammøtte.

Relaterte tema