Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Regjeringen har som mål at ingen skal gå ut på dato, og vil legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Bilde av Nybø og Sanner hos Øglænd System

Kompetansereform

Lære hele livet

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

illustrasjon fra NOU

Kompetansebehovsutvalget

Flere må bidra i arbeidslivet

Økende levealder innebærer at flere må bidra mer i arbeidslivet for å finansiere et bærekraftig velferdssamfunn.

illustrasjonsbilde

Livsoppholdsutvalget

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Livsoppholdsutvalget har overlevert sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Meir satsing på tidleg innsats og arbeidsliv for framtida

14.05.2019: – Vi foreslår 20 millionar kroner til å utvikle meir fleksible vidareutdanningstilbod. Dette kjem i tillegg til dei 37 millionane frå statsbudsjettet for 2019. I revidert budsjett for 2018 blei det gitt 10 millionar kroner til ordninga, seier Sanner.

Regjeringen gir 16 millioner til bransjeprogram i industri og byggenæringen som skal gi raskt påfyll av kompetanse

07.05.2019: - Vi trenger kompetansepåfyll som kan kombineres med jobb og som svarer til bedriftenes konkrete behov. Jeg er glad for at fagskoler landet rundt nå kan gå i gang med utviklingen av programmene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Meld. St. 16 (2015 - 2016)

Fra utenforskap til ny sjanse

Det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. Det er to av hovedgrepene i melding til Stortinget "Fra utenforskap til ny sjanse" som ble lagt frem fredag.

NOU 2018:2

Fremtidige kompetansebehov I — Kunnskapsgrunnlaget

Kompetansebehovsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2017 for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov, legger med dette frem sin første rapport.

Til toppen