Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Regjeringen har som mål at ingen skal gå ut på dato, og vil legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Bilde av Nybø og Sanner hos Øglænd System

Lære hele livet

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Forsideillustrasjon stratgeien

Kompetansepolitisk strategi

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for.

illustrasjon

Ny karriereveiledning

Et utvalg har utredet et helhetlig system for karriereveiledning i Norge og kommet med anbefalinger for hvordan tilbudet kan bli bedre.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Bilde av Nybø og Sanner hos Øglænd System

Bør være mulig å kombinere jobb og utdanning

11.09.2018: Over halvparten av bedriftene i Rogaland har innført ny teknologi i løpet av de to siste årene, viser Virksomhetsbarometeret. – Vi er avhengig av å lære hver dag, sa Jone Kristensen i Øglænd System da han møtte statsrådene i Klepp.

Sanner på besøk i Mo i Rana

Sanner møtte arbeidslivet i Nordland

05.09.2018: Mandag var kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på plass ved Campus Helgeland i Mo i Rana. Det var duket for regjeringens andre innspillsmøte på høstens kompetanseturne.

Dokumenter

Bilde av voksne på skolebenken

Meld. St. 16 (2015 - 2016)

Fra utenforskap til ny sjanse

19.02.2016: Det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. Det er to av hovedgrepene i melding til Stortinget "Fra utenforskap til ny sjanse" som ble lagt frem fredag.

bilde av elever foran pc

NOU 2018:2

Fremtidige kompetansebehov I — Kunnskapsgrunnlaget

Kompetansebehovsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2017 for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov, legger med dette frem sin første rapport.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om kompetanse og voksenopplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Til toppen