Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Regjeringen har som mål at ingen skal gå ut på dato, og vil legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Bilde av Nybø og Sanner hos Øglænd System

Kompetansereform

Lære hele livet

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Illustrasjonsbilde

NOU 2019:12

Lærekraftig utvikling

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning overleverte sin utredning til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 4. juni 2019. Rapporten er sendt på høring med frist 23. september.

illustrasjonsbilde

NOU 2018:3

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Livsoppholdsutvalget har overlevert sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring. Rapporten er sendt på høring med frist 30. august.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringen deler ut 35 millioner kroner til fleksible videreutdanningsprogram i digital kompetanse

04.06.2019: 16 prosjekter over hele landet får nå midler til å utvikle nye videreutdanningstilbud som skal hjelpe næringslivet til å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. – Den teknologiske utviklingen krever at både bedrifter og ansatte må fornye sin kompetanse. Derfor legger vi til rette for at høyskoler, universiteter, fagskoler og næringsliv sammen kan utvikle mer fleksible videreutdanningstilbud næringslivet har behov for, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen gir 16 millioner til bransjeprogram i industri og byggenæringen som skal gi raskt påfyll av kompetanse

07.05.2019: Endringer i industrien skjer raskt og behovet for ny kompetanse er stort. Regjeringen tildeler nå 16 millioner til utviklingen av bransjeprogram i industri og byggenæringen. – Den teknologiske utviklingen fører til at mange arbeidsoppgaver faller bort, og at nye oppgaver, som krever en annen type kompetanse, oppstår. Det er bedriftene som har hovedansvaret for kompetanseutviklingen internt, men staten bør sørge for at det finnes tilbud som er relevante og som svarer på det næringene selv har behov. Bransjeprogrammene gjør nettopp det, sier statsminister Erna Solberg.

Dokumenter

Meld. St. 16 (2015 - 2016)

Fra utenforskap til ny sjanse

Det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. Det er to av hovedgrepene i melding til Stortinget "Fra utenforskap til ny sjanse" som ble lagt frem fredag.

NOU 2019:2

Fremtidige kompetansebehov II — Kunnskapsgrunnlaget

Denne rapporten styrker begrunnelsen for regjeringens kompetansepolitikk. Vi er allerede godt i gang med kompetansereformen Lære hele livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Til toppen