Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Å gi mennesker i alle aldre mulighet til å tilegne seg ny kunnskap er en av regjeringens satsinger. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Forsideillustrasjon stratgeien

Nasjonal kompetanse-politisk strategi

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for.

illustrasjon

Ny karriereveiledning

Ekspertutvalg skal utrede et mer helhetlig system for karriereveiledning i Norge.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Bilde fra barnehage

Vil la flere ta fagbrev på jobb

04.04.2017: Regjeringen fortsetter satsingen på livslang læring og yrkesfag: Voksne som mangler fagbrev i faget de jobber med, skal få opplæring mens de er jobb.

Skal utrede hvordan flere voksne kan få råd til å ta grunnleggende opplæring

05.05.2017: Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, og karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling. Mandag mottok kunnskapsministeren Karriereveiledningsutvalgets hovedrapport.

opplæring på videregående skole

Utvider retten til videregående opplæring

05.04.2017: – Den største verdien vi har, er kompetansen som sitter i hodene og hendene til folk. Nå har vi et forpliktende samarbeid for å utvikle denne kompetansen, sier statsminister Erna Solberg.

Flere saker om Voksnes læring og kompetanse

Dokumenter

Rapporter:

Fremtidens kompetansebehov

09.01.2017: Denne rapporten er skrevet av "Prosjektet om fremtidige kompetansebehov" i Kunnskapsdepartementet.

Karriereveiledning for individ og samfunn

Utvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning, og kommer med vurderinger og anbefalinger knyttet til karriereveiledningstilbudet i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om kompetanse og voksenopplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).