Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økende krav til kompetanse. Ingen skal gå ut på dato, og det må legges til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet.

Nett-tv

Bilde av undervisning Fagskolen i Oslo

Regjeringen peker ut retningen for fremtidens kompetansepolitikk

Pressemelding 24.03.2023

Fremover vil regjeringen prioritere kompetanse som er nødvendig for et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv, for å gjennomføre grønn omstilling og for å kunne ha gode velferdstjenester i hele landet.

Bilde av fagskoleelev som  sitter i klasserom med PC

Regjeringen vil gjøre det lettere å få studielån til korte utdanninger

Pressemelding 19.10.2023

Lånekassen jobber med en helt ny låneordning for voksne i arbeidslivet. Målet er at flere skal få råd til å studier ved siden av jobb.

Relaterte tema