Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Å gi mennesker i alle aldre mulighet til å tilegne seg ny kunnskap er en av regjeringens satsinger. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Ny melding til Stortinget

Regjeringen skal utvikle en ny politikk for voksne som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet.

Bilde av sveiser

Fremtidig kompetanse

Kunnskapsdepartementet har opprettet et prosjekt for fremtidige kompetansebehov.

illustrasjon

Gi innspill om karriereveiledning

Et nytt utvalg skal bidra til å gjøre karriereveiledningen i Norge bedre.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nå kan frivillige organisasjoner søke BKF

Vox lyser for første gang ut opplæringsmidler til frivillige organisasjoner gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i frivilligheten (BKF).

Norskopplæring på arbeidsplassen

Flere bør få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen. Regjeringen legger nå til rette for at bedrifter kan få midler til å gjennomføre slik opplæring.

Samarbeidsmodeller for kompetansetiltak

NIVI har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget en rapport om kunnskaps- og kompetansehevende tiltak for ansatte i bedrifter.

Flere aktuelle saker om Voksnes læring og kompetanse

Dokumenter

Illustrasjonsbilde

Utdanning og arbeidsmarkedet

Denne rapporten er skrevet av "Prosjektet om fremtidige kompetansebehov" i Kunnskapsdepartementet.

Bilde fra barnehage

Norsk på arbeidsplassen

En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om kompetanse og voksenopplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).