Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Å gi mennesker i alle aldre mulighet til å tilegne seg ny kunnskap er en av regjeringens satsinger. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Forsideillustrasjon stratgeien

Nasjonal kompetanse-politisk strategi

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for.

bilde av folkemengde

Kompetansepolitisk råd

Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO. Rådet ble nedsatt i 2017.

illustrasjon

Ny karriereveiledning

Ekspertutvalg skal utrede et mer helhetlig system for karriereveiledning i Norge.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Bilde fra barnehage

Vil la flere ta fagbrev på jobb

04.04.2017: Regjeringen fortsetter satsingen på livslang læring og yrkesfag: Voksne som mangler fagbrev i faget de jobber med, skal få opplæring mens de er jobb.

bilde av sjåfør

Skal utrede hvordan flere voksne kan få råd til å ta grunnleggende opplæring

05.05.2017: Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, og karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling. Mandag mottok kunnskapsministeren Karriereveiledningsutvalgets hovedrapport.

opplæring på videregående skole

Utvider retten til videregående opplæring

05.04.2017: – Den største verdien vi har, er kompetansen som sitter i hodene og hendene til folk. Nå har vi et forpliktende samarbeid for å utvikle denne kompetansen, sier statsminister Erna Solberg.

Flere saker om Voksnes læring og kompetanse

Dokumenter

illustrasjon

Rapporter:

Fremtidens kompetansebehov

09.01.2017: Denne rapporten er skrevet av "Prosjektet om fremtidige kompetansebehov" i Kunnskapsdepartementet.

bilde av elever foran pc

Karriereveiledning for individ og samfunn

Utvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning, og kommer med vurderinger og anbefalinger knyttet til karriereveiledningstilbudet i Norge.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om kompetanse og voksenopplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.