Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Regjeringen har som mål at ingen skal gå ut på dato, og vil legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Forsideillustrasjon stratgeien

Kompetansepolitisk strategi

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for.

illustrasjonsbilde

Lære hele livet

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato.

illustrasjon

Ny karriereveiledning

Et utvalg har utredet et helhetlig system for karriereveiledning i Norge og kommet med anbefalinger for hvordan tilbudet kan bli bedre.

Relaterte tema

Aktuelt nå

voksne elever

10 millionar til vidareutdanning i digital kompetanse

15.05.2018: I revidert nasjonalbudsjett føreslår regjeringa 10 millionar kroner til utvikling av løysingar som sikrar påfyll av digital kompetanse i arbeidslivet. – Dette er ein start på kompetansereforma til regjeringa. Vi skal sikre at ingen går ut på dato, og at fleire kan stå i jobb lengre med oppdatert kunnskap. Dei første tilboda skal vere på plass i 2019, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

rørlegger

Flere muligheter for ufaglærte til å ta fagbrev

23.03.2018: "Fagbrev på jobb" blir nå en permanent ordning. Det skal sikre flere ufaglærte fagbrevet. - Norge trenger flere fagarbeidere og mange som allerede er i jobb uten fagbrev ønsker utdanning. Nå legger vi frem en ny vei til fagbrev, og åpner opp for at flere kan ta fagbrev på jobben, og med lønn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Dokumenter

Bilde av voksne på skolebenken

Meld. St. 16 (2015 - 2016)

Fra utenforskap til ny sjanse

19.02.2016: Det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. Det er to av hovedgrepene i melding til Stortinget "Fra utenforskap til ny sjanse" som ble lagt frem fredag.

bilde av elever foran pc

NOU 2018:2

Fremtidige kompetansebehov I — Kunnskapsgrunnlaget

Kompetansebehovsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2017 for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov, legger med dette frem sin første rapport.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om kompetanse og voksenopplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).