Veileder for departementenes arbeid med kompetansebehov

Veilederens formål er å forenkle samarbeidet mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og de andre departementene om samfunnets behov for utdanning og kompetanse.

Les dokumentet