Fagskoleutdanning

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

illustrasjonsbilde med studenter

Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Videre vekst og kvalitet

Større frihet til å opprette egne studier og nytt senter for fremragende høyere yrkesfag er blant tiltakene i en egen strategi for fagskolene.

Bilde fra karrieredag

Hvordan står det til i fagskolene?

Det har vært en rivende utvikling i fagskolesektoren de siste årene. Det var nesten 5000 flere fagskolestudenter i 2020 enn året før. Det er også en trend at flere velger nett- og samlingsbaserte utdanningstilbud.

illustrasjonsbilde til strategien

Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning

Regjeringen vil åpne opp utdanningssystemet mer slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i.

Aktuelt nå

koronavirus

Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt

Regjeringen anbefaler grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det. Men kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter. Studenter på høyskoler og universiteter kan igjen ha fysisk undervisning.

Siste nytt om temaet