Fagskoleutdanning

Norge vil ha stort behov for flere dyktige fagfolk i tiden fremover. Regjeringen ønsker at flere skal ta utdanning ved fagskoler, i kombinasjon med jobb eller på fulltid.

Fagskoler tilstandsrapport

Hva er en fagskole?

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt.  Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014

Hvordan står det til i fagskolene?

Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren.

Illustrasjonsbilde fagskolemeldingen

Fagfolk for fremtiden

Med fagskolemeldingen la regjeringen til rette for at fagskoleutdanning skal ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.

Aktuelt nå

Bilde fra Fagskolen Tinius Olsen

Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

17.11.2020: Regjeringen vil legge frem en egen strategi for høyere yrkesfaglig utdanning. Kunnskapsdepartementet ønsker i den forbindelse innspill og å lytte til ulike stemmer og sentrale aktører.

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo besøker Fagskolen i Agder

Styrkar kvaliteten i fagskulane med 54,5 millionar kroner

20.10.2020: I haust har regjeringa gitt pengar til 1 600 nye studieplassar til fagskular over heile landet. No kan fagskulane søkje om midlar for å sikre og bygje vidare på kvaliteten i høgare yrkesfagleg utdanning.

Dokumenter

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. mars 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 5, § 12 og § 13.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Ny fagskolelov skal gi økt kvalitet i fagskoleutdanningen og bidra til økt status for fagskoleutdanningen og gode utdanningsvilkår for studentene.