Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Fagskoler tilstandsrapport

Hva er en fagskole?

Fagskoleutdanninger har et mangfold av tilbud. Fylkeskommunene tilbyr tekniske og maritime fagskoleutdanninger, og tilbud innenfor helse- og sosialfag. Private tilbydere har tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, medie-, multimedia- og IKT-fag.

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014

Tilstanden for fagskoler 2017

Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren. Denne tilstandsrapporten er den sjette i rekken.

Illustrasjonsbilde fagskolemeldingen

Meld. St. 9 (2016–2017)

Fagfolk for fremtiden

Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.

Aktuelt nå

illustrasjonsbilde colourbox

Oppstart av ny maritim utdanning

17.12.2018: Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet får tilby en ny maritim bachelorutdanning, spesialtilpasset søkere med toårig maritim fagskole.

bilde av studenter

Vil gi fagskoleutdannede egne grader

06.07.2018: Arbeidslivets parter og fagskolesektoren har lenge etterspurt innføring av fagskolegrader. Nå kommer forslaget fra regjeringen.

Dokumenter

Orientering om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018

21.12.2017: Fra 2018 samles midlene i en felles tilskuddordning for fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet vil fordele tilskuddet til fylkeskommunene, som får ansvaret for å fordele tilskuddet videre til private og offentlige fagskoler.

Nytt regelverk for private utdanningsinstitusjoner

21.12.2017: Det er fastsatt nye regler for private høyskoler og fagskoler som trer i kraft 1. januar 2018. De nye reglene følger opp anbefalingene fra ekspertgruppen som har sett på regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Til toppen