Fagskoleutdanning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Helsestudenter

Hva er en fagskole?

Fagskoleutdanning godkjennes etter at det er foretatt en faglig vurdering av kvaliteten i tilbudet ut fra gitte kriterier.

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014

Tilstanden for fagskoler

I 2015 er det totalt 94 fagskoler som tilbyr utdanninger innenfor en rekke fagfelt, og det er mange små fagskoler. 39 prosent av fagskolene har under 50 studenter.

Illustrasjonsbilde fagskolemeldingen

Meld. St. 9 (2016–2017)

Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.

Aktuelt nå

Bilde av studenter

Styrker fagskolene og fagskolestudentene

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene.

studenter

Bedre kontroll av private høyskoler og fagskoler

Regjeringen vil endre regelverket for å sikre at pengene det offentlige gir til private høyskoler og fagskoler, kommer studentene til gode.

Illustrasjonsbilde

Rapport om regelverk

Private høyskoler og fagskoler

– Jeg vil takke alle som har deltatt i ekspertgruppen. Den har gitt oss et godt grunnlag for det videre arbeidet med disse spørsmålene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere saker om Fagskoleutdanning

Dokumenter

Melding til Stortinget:

Fagfolk for fremtiden

Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.

Høring - NOU 2014: 14

Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Universitets- og høyskoleavdelingen

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo