Utdanning

Fagskoleutdanning

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

illustrasjonsbilde med studenter

Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Videre vekst og kvalitet

Større frihet til å opprette egne studier og senter for fremragende høyere yrkesfag er blant tiltakene for fagskolene.

Bilde fra karrieredag

Hvordan står det til i fagskolene?

Det har vært en rivende utvikling i fagskolesektoren de siste årene. Antallet studenter øker og det er en trend at flere velger nett- og samlingsbaserte utdanningstilbud.

illustrasjonsbilde til strategien

Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning

Et mer åpent utdanningssystemet vil gi flere mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i.

Aktuelt nå

Bilde av fagskoleelever som sager

Fagskolene i Rogaland og Viken blir sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

Pressemelding 09.11.2022

Fagskolen i Rogaland og fagskolen i Viken blir de første som får status som sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. De to får til sammen 24 millioner kroner over fire år for å utvikle fagskolesektoren. I likhet med sentre for fremragende utdanning i universitets- og høgskolesektoren, skal dette være en prestisjeordning som blant annet skal stimulere til økt kvalitet i fagskolene.

Dokumenter

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. mars 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 5, § 12 og § 13.