Fagskoleutdanning

Norge vil ha stort behov for flere dyktige fagfolk i tiden fremover. Regjeringen ønsker at flere skal ta utdanning ved fagskoler, i kombinasjon med jobb eller på fulltid.

Fagskoler tilstandsrapport

Hva er en fagskole?

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt.  Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014

Hvordan står det til i fagskolene?

Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren.

Illustrasjonsbilde fagskolemeldingen

Fagfolk for fremtiden

Med fagskolemeldingen la regjeringen til rette for at fagskoleutdanning skal ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

bilde av studenter

Regjeringa satsar meir på fagskulane

07.10.2019: Regjeringa vil i forslaget til statsbudsjettet for 2020 opprette 100 nye studieplasser i høgare yrkesfagleg utdanning. – Fagarbeidarar er viktige for å behalde eit berekraftig velferdssamfunn og for å klare omstillinga til ein grøn og framtidsretta norsk økonomi, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

illustrasjonsbilde

Regjeringens satsing på kvalitet i fagskolene styrkes med 40 millioner kroner

19.05.2019: Regjeringen fortsetter satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning og tildeler nå 40 millioner kroner i utviklingsmidler for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene.

Dokumenter

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. mars 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 5, § 12 og § 13.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Ny fagskolelov skal gi økt kvalitet i fagskoleutdanningen og bidra til økt status for fagskoleutdanningen og gode utdanningsvilkår for studentene.

Til toppen