Fagskoleutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Helsestudenter

Hva er en fagskole?

Fagskoleutdanning godkjennes etter at det er foretatt en faglig vurdering av kvaliteten i tilbudet ut fra gitte kriterier.

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014

Tilstanden for fagskoler

Tilstandsrapporten for fagskolene for 2014 viser at antall fagskolestudenter har økt litt. Nå er det over 16 000 fagskolestudenter.

studenter

Endringer for fagskolene

Regjeringen vil styrke fagskolene og gjeninnføre statlig finansiering. Kunnskapsministeren har derfor startet arbeidet med en melding til Stortinget i 2015.

Aktuelt nå

Bilde av studenter

Styrker fagskolestudentenes rettigheter

Regjeringen har lagt fram et lovforslag med flere helt nye bestemmelser i fagskoleloven som vil gi fagskolestudentene samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler

Illustrasjonsbilde

Rapport om regelverk

Private høyskoler og fagskoler

– Jeg vil takke alle som har deltatt i ekspertgruppen. Den har gitt oss et godt grunnlag for det videre arbeidet med disse spørsmålene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bilde av studenter

Styrking av fagskolestudentenes rettigheter

Regjeringen foreslår å heve statusen til fagskolestudentene ved å gi dem samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler.

Flere saker om Fagskoleutdanning

Dokumenter

Høring - NOU 2014: 14

Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget.

Høring

Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Rapport fra ekspertgruppe som har sett på deler av regelverket for tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Universitets- og høyskoleavdelingen

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo