Fagskoleutdanning

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

illustrasjonsbilde med studenter

Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Videre vekst og kvalitet

Større frihet til å opprette egne studier og nytt senter for fremragende høyere yrkesfag er blant tiltakene i en egen strategi for fagskolene.

Bilde fra karrieredag

Hvordan står det til i fagskolene?

Det har vært en rivende utvikling i fagskolesektoren de siste årene. Det var nesten 5000 flere fagskolestudenter i 2020 enn året før. Det er også en trend at flere velger nett- og samlingsbaserte utdanningstilbud.

illustrasjonsbilde til strategien

Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning

Regjeringen vil åpne opp utdanningssystemet mer slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i.

Aktuelt nå