Fagskoleutdanning

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

Bilde av studenter

Evaluering av fagskolemeldingen

Melding til Stortinget 02.12.2016

Fagskolemeldingen, Fagfolk for fremtiden, ble vedtatt av Stortinget våren 2017. Gjennom fagskolemeldingen foreslo regjeringen til sammen 48 tiltak som skal bidra til å styrke og videreutvikle fagskolesektoren.

Bilde av fagskoleelever som sager

Innspill til melding om høyere yrkesfaglig utdanning vekst og kvalitet

Nyhet 14.11.2023

Regjeringen vil senest våren 2025 legge fram en melding til Stortinget om høyere yrkesfaglig utdanning. Nå inviterer meldingsprosjektet til innspillsverksteder om tema som er sentrale i arbeidet med meldingen.

Bilde fra karrieredag

Hvordan står det til i fagskolene?

Artikkel 28.06.2022

Det har vært en rivende utvikling i fagskolesektoren de siste årene. Antallet studenter øker og det er en trend at flere velger nett- og samlingsbaserte utdanningstilbud.

illustrasjonsbilde til strategien

Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning

Plan/strategi 17.06.2021

Et mer åpent utdanningssystemet vil gi flere mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i.