Fagskoleutdanning

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

illustrasjonsbilde med studenter

Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Videre vekst og kvalitet

Større frihet til å opprette egne studier og nytt senter for fremragende høyere yrkesfag er blant tiltakene i en egen strategi for fagskolene.

Bilde fra karrieredag

Hvordan står det til i fagskolene?

Det har vært en rivende utvikling i fagskolesektoren de siste årene. Det var nesten 5000 flere fagskolestudenter i 2020 enn året før. Det er også en trend at flere velger nett- og samlingsbaserte utdanningstilbud.

illustrasjonsbilde til strategien

Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning

Regjeringen vil åpne opp utdanningssystemet mer slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i.

Aktuelt nå

Nytt direktorat forener fagmiljøene for forvaltning av høyere utdanning og kompetanse

01.07.2021: 1. juli går startskuddet for det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, med kortnavnet HK-dir. Her samles mange av tiltakene som gjør at utdanning og opplæring av høy kvalitet er tilgjengelig for alle uavhengig av bakgrunn, kompetansenivå og funksjonsevne.

Staten tar regningen for hurtigtester for studentene

12.08.2021: For å gi studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter en så normal og trygg studiestart som mulig, anbefaler regjeringen at det skal legges til rette for utstrakt testing før sosiale arrangementer. Staten tar regningen.

Dokumenter

Videre vekst og kvalitet - strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Regjeringen ønsker at fagskolesektoren skal vokse, og har som ambisjon at kvaliteten skal styrkes i takt med veksten. Større frihet til å opprette egne studier og nytt senter for fremragende yrkesfag er blant tiltakene i strategien.

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. mars 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 5, § 12 og § 13.