Utdanning

Fagskoleutdanning

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

Bilde av fagskoleelev som  sitter i klasserom med PC

Fagskolene skal bli bedre rustet til å møte arbeidslivets behov

Pressemelding 26.01.2023

Fagskolene tilbyr korte, skreddersydde utdanninger som arbeidslivet har et stort behov for. For at fagskolene raskere skal kunne etablere studietilbud som arbeidslivet etterspør, foreslår regjeringen at de selv skal få rett til å opprette og godkjenne nye studietilbud. Regjeringen vil også sette i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om hvordan fagskolene kan spille en enda viktigere rolle i å møte arbeidslivets kompetansebehov fremover.

illustrasjonsbilde med studenter

Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Videre vekst og kvalitet

Plan/strategi 02.07.2021

Større frihet til å opprette egne studier og senter for fremragende høyere yrkesfag er blant tiltakene for fagskolene.

Bilde fra karrieredag

Hvordan står det til i fagskolene?

Artikkel 28.06.2022

Det har vært en rivende utvikling i fagskolesektoren de siste årene. Antallet studenter øker og det er en trend at flere velger nett- og samlingsbaserte utdanningstilbud.

illustrasjonsbilde til strategien

Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning

Plan/strategi 17.06.2021

Et mer åpent utdanningssystemet vil gi flere mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i.