Fagskoleutdanning

Norge vil ha stort behov for flere dyktige fagfolk i tiden fremover. Regjeringen ønsker at flere skal ta utdanning ved fagskoler, i kombinasjon med jobb eller på fulltid.

Fagskoler tilstandsrapport

Hva er en fagskole?

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt.  Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014

Hvordan står det til i fagskolene?

Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren.

Illustrasjonsbilde fagskolemeldingen

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Da fagskulelova blei endra i 2016, medførte endringane at studentane sine rettar blei styrkte. Det blei også vedteke å opprette eit nasjonalt klageorgan for fagskuleutdanning.

Aktuelt nå

Over 8 000 har fått tilbud om fagskoleplass

27.05.2021: 8 074 søkere har fått tilbud om studieplass ved fagskoleopptaket gjennom Samordna opptak. Det er nesten 35 prosent flere enn i fjor. Allikevel står det over 5 000 ledige studieplasser.

Millionar til fleksible utdanningar og kompetanseløft for luftfarten

11.05.2021: Regjeringa foreslår å auke støtta til fleksible og desentraliserte utdanningar med dryge 45 millionar kroner. I tillegg vil regjeringa bruke 10 millionar kroner på eit kompetanseløft for luftfarten.

Dokumenter

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. mars 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 5, § 12 og § 13.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Ny fagskolelov skal gi økt kvalitet i fagskoleutdanningen og bidra til økt status for fagskoleutdanningen og gode utdanningsvilkår for studentene.