Fagskoleutdanning

Norge vil ha stort behov for flere dyktige fagfolk i tiden fremover. Regjeringen ønsker at flere skal ta utdanning ved fagskoler, i kombinasjon med jobb eller på fulltid.

Fagskoler tilstandsrapport

Hva er en fagskole?

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt.  Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014

Hvordan står det til i fagskolene?

Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren.

Illustrasjonsbilde fagskolemeldingen

Fagfolk for fremtiden

Med fagskolemeldingen la regjeringen til rette for at fagskoleutdanning skal ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.

Aktuelt nå

bilde av studenter

Lovforslag er sendt til Stortinget

10.04.2019: Regjeringen har sendt Stortinget forslag om flere endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Stikkordene for endringene er lovfesting av tilgang på studentombud, tydeligere plikt til å forebygge og forhindre trakassering og bedre tilrettelegging for studenter med særskilte behov.

illustrasjonsbilde

Regjeringens satsing på kvalitet i fagskolene styrkes med 40 millioner kroner

19.05.2019: Regjeringen fortsetter satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning og tildeler nå 40 millioner kroner i utviklingsmidler for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene.

Dokumenter

Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

Regjeringen fortsetter å utvikle fagskoleutdanningene og foreslår å åpne Samordna opptak for fagskoleutdanning gjennom nye opptaksregler. Samtidig sendes en rekke endringer som vil løfte fagskolenes status og kvalitet på høring.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Ny fagskolelov skal gi økt kvalitet i fagskoleutdanningen og bidra til økt status for fagskoleutdanningen og gode utdanningsvilkår for studentene.

Til toppen