Fagskoleutdanning

Norge vil ha stort behov for flere dyktige fagfolk i tiden fremover. Regjeringen ønsker at flere skal ta utdanning ved fagskoler, i kombinasjon med jobb eller på fulltid.

Fagskoler tilstandsrapport

Hva er en fagskole?

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt.  Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014

Hvordan står det til i fagskolene?

Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren.

Illustrasjonsbilde fagskolemeldingen

Fagfolk for fremtiden

Med fagskolemeldingen la regjeringen til rette for at fagskoleutdanning skal ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.

Aktuelt nå

6 005 søkere har fått tilbud om en fagskoleplass

28.05.2020: Totalt har 6 005 søkere fått tilbud om studieplass på de 30 fagskolene som deltar i Samordna opptak. Så mange som 90 prosent har fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg.

Styrker kvaliteten i fagskolene med 43 millioner kroner

09.04.2020: 18 fagskoler får 43 millioner kroner for å øke kvaliteten i utdanningene. Fagskolene vil nå kunne utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr, i større grad bruke digital teknologi for læring og prioritere digital kompetanseheving av ansatte.

Dokumenter

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. mars 2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 5, § 12 og § 13.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Ny fagskolelov skal gi økt kvalitet i fagskoleutdanningen og bidra til økt status for fagskoleutdanningen og gode utdanningsvilkår for studentene.