Lån og stipend til utdanning

Utdanningsstøtte skal danne et grunnlag for livsopphold under utdanningen.

Bilde av studenter
Foto: Sveinung Ystad

Utdanningsstøtteordningen skal bidra til å:

  • gi like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsevne, økonomiske og sosiale forhold
  • sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse
  • bidra til at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt

Kunnskapsdepartementets oppgave er å utvikle lån- og stipendordningene på grunnlag av regjeringens politiske prioriteringer og fastsette regelverket for utdanningsstøtte. Departementet behandler ikke enkeltsaker eller klager på disse. Det er Lånekassen som har ansvar for å behandle søknader om lån og stipend. Lånekassen har også en egen klagenemd som behandler klager.