Studielån og stipend

Studielån og stipend skal gi et godt grunnlag for livsopphold under utdanningen.

Bilde av studenter
Foto: Sveinung Ystad

Utdanningsstøtteordningen skal:

  • Gi like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold.
  • Sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse.
  • Bidra til at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt.

Lånekassen behandler søknader om studiestøtte. Kunnskapsdepartementets oppgave er å utvikle støtteordningene med basis i regjeringens politiske prioriteringer.

Det er Kunnskapsdepartementet som bestemmer forskrifter om tildeling og tilbakebetaling av studiestøtte.