Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024.

Mennesker

Revidert budsjett fra A-Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i revidert nasjonalbudsjett 2024.

Illustrasjonsbilde med nettbret

Skatte- og avgiftsendringer

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett for 2024.