Statsbudsjettet 2020

7. oktober 2019 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Statsbudsjettet 2020.

Mennesker

Statsbudsjettet fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i budsjettet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om Statsbudsjettet 2020.

Dokumenter

Meld. St. 1 (2019–2020)

Nasjonalbudsjettet 2020

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Solbergs syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

Statsbudsjettet 2020

Samlet framstilling av regjeringen Solbergs forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Prop. 1 LS (2019–2020)

Skatter, avgifter og toll

Samlet framstilling av regjeringen Solbergs forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Flere dokumenter