Statsbudsjettet 2015

8. oktober 2014 fremla finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2015.

Nett-TV

Dokumenter

Departementenes budsjettsider