Statsbudsjettet 2015

Budsjettdokument

Budsjettspørsmål fra Stortinget

Hovedpressemelding

Fylkesvis oversikt

Temapressemeldinger

Grafiske presentasjoner av budsjettet:

 

Samferdselskartet - oversikt over riksveger, jernbane og lufthavner i alle fylker: 

Samferdselskartet.
 

 

For mer informasjon - kontakt pressevakt: 919 14 777