Økonomi og budsjett

Statsbudsjett

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før.

Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2024

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem statsbudsjettet 6. oktober kl. 09.00.

Gblokk

Budsjettarbeidet

Artikkel

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Tavle med ikoner

Om budsjettene

Artikkel

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Nett-tv

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid

Pressemelding 06.10.2023

Budsjettet for 2024 skal bidra til trygghet for alle og muligheter for folk og bedrifter over hele landet. Krig i Europa, et rekordhøyt antall ukrainske flyktninger og høye priser øker utgiftene på flere områder. Regjeringen prioriterer at alle fortsatt skal ha gode velferdstjenester, og stiller opp for dem som trenger det mest. Trygghet og beredskap prioriteres høyt, og Norge vil ta vår del av ansvaret for å hjelpe Ukraina og mennesker på flukt. Regjeringen skal også ivareta den grønne omstillingen og fortsetter innsatsen for å nå klimamålene.

Prop. 1 S Gul bok (2023-2024)

Statsbudsjettet 2024

Proposisjon 06.10.2023

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Nett-tv

Verdenskart

Augustforedraget 2023: Statsbudsjettet i en urolig verden

Pressemelding 25.08.2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder foredrag om hvordan en stadig mer urolig verden påvirker norsk økonomi, og konsekvenser dette får for innretningen på statsbudsjettet.

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo