Økonomi og budsjett

Statsbudsjett

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før.

Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2023

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 6. oktober kl. 10.00.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Budsjettarbeidet

Artikkel

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Illustrasjonsbilde

Om budsjettene

Artikkel

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Nett-tv

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Et budsjett for trygghet og rettferdig fordeling

Pressemelding 06.10.2022

Det er krig og energikrise i Europa, og en kraftig vekst i prisene som rammer vanlige folk i Norge. Regjeringens svar er et ansvarlig og rettferdig budsjett, som skal fordele bedre og bidra til trygghet i en krevende tid.

Prop. 115 S (2021-2022)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022

Proposisjon 12.05.2022

Regjeringen Støres forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet.

Prop. 1 S Gul bok (2022-2023)

Statsbudsjettet 2023

Proposisjon 06.10.2022

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo