Statsbudsjett

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før.

Nett-tv

bildecollage

Revidert nasjonalbudsjett 2024:

Et budsjett som gir trygghet i en urolig tid

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringen prioriterer forsvar og sikkerhet i forslaget til revidert budsjett, gjennom et historisk løft. Den viktigste oppgaven for regjeringen er å sikre trygghet for folk. Derfor styrkes forsvaret kraftig, og politiets budsjetter økes for blant annet å bekjempe gjengkriminalitet. Regjeringen fortsetter å sikre felles velferd og tjenester for folk over hele landet. Vi styrker sykehusene, og ventetidene skal ned.

Bunke med dokumenter

Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2024

Oversiktsside

14. mai la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Nett-tv

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid

Pressemelding 06.10.2023

Budsjettet for 2024 skal bidra til trygghet for alle og muligheter for folk og bedrifter over hele landet. Krig i Europa, et rekordhøyt antall ukrainske flyktninger og høye priser øker utgiftene på flere områder. Regjeringen prioriterer at alle fortsatt skal ha gode velferdstjenester, og stiller opp for dem som trenger det mest. Trygghet og beredskap prioriteres høyt, og Norge vil ta vår del av ansvaret for å hjelpe Ukraina og mennesker på flukt. Regjeringen skal også ivareta den grønne omstillingen og fortsetter innsatsen for å nå klimamålene.

Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2024

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem statsbudsjettet 6. oktober kl. 09.00. Se alle dokumenter her.

Gblokk

Budsjettarbeidet

Artikkel

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Tavle med ikoner

Om budsjettene

Artikkel

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo