Statsbudsjett

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Finansdepartementet har samlet informasjon om det enkelte budsjettåret på egen portal som gjør det lettere å navigere og finne de  viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020:

7. oktober 2018 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til stats- og nasjonalbudsjett for 2020.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Illustrasjonsbilde

Om budsjettene

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nett-tv

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020:

Et budsjett som ruster Norge for fremtiden

Norge er inne i en god periode. Det er optimisme og stor investeringsvilje i bedriftene. De skaper nye jobber i by og bygd. Regjeringen benytter de gode tidene til å prioritere tiltak som bidrar til et grønnere, mer moderne og tryggere Norge.

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Fem ting du må vite om revidert nasjonalbudsjett

Tirsdag 14. mai legges revidert nasjonalbudsjett, populært forkortet RNB, frem. Men hva er det egentlig?

Dokumenter

Statsbudsjettet 2020:

Meld. St. 1 (2019–2020)

Regjeringen vil skape et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, skape vekst og flere jobber og sikre flere ben å stå på.

Statsbudsjettet 2020:

Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Til toppen