Prop. 103 LS (2023–2024)

Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga Førebels utgåve

Regjeringa sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane i Revidert nasjonalbudsjett 2024 går fram av Prop. 103 LS (2023–2024) Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga.

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget