Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knytt til forskning og høyere utdanning, fagskole, utdanningsstøtte og andre kompetansepolitiske saker.

Tiltrådte: 23.01.2024
Født: 1968

Adresse: Kirkegata 18, 0032 Oslo
E-post: postmottak@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 00

Oddmund Hoel ble forsknings- og høyere utdanningsminister 23. januar 2024. Fra 2021 til 2024 var han statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Han var kommunestyrerepressentant for Senterpartiet i Luster kommune i perioden 2003 - 2007 og 2011- 2023.

Hoel har hovedfag i nordisk språk og litteratur og doktorgrad i historie fra NTNU. Siden 2019 har han vært professor ved Høgskulen på Vestlandet. Hoel var leder i Noregs Mållag i perioden 1999 til 2002. 

Politiske verv

2024- Forsknings- og høyere utdanningsminister
2023 - 2024 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet
2021 - 2023 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet
2003 - 2007 og 2011- 2023 Kommunestyrerepressentant Luster kommune