Om Kunnskapsdepartementet

Statsrådene er departementets øverste sjefer. Det er også flere statssekretærer i den politiske ledelsen. I tillegg har statsrådene en politisk rådgiver hver. Departementsråden er departementets øverste administrative leder, som samordner arbeidet mellom politikerne og avdelingene.