Organisering og ledelse i Kunnskapsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statsråden er departementets øverste sjef og politisk leder. Det er også to statssekretærer i den politiske ledelsen. I tillegg har statsråden en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets øverste administrative leder, som samordner arbeidet mellom politikerne og avdelingene.