Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratets ansvarsområde er opplæring og utdanning rettet mot voksne, dvs. på kompetansefeltet, i grunnopplæringen, norsk- og samfunnskunnskap for innvandrere, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

HK-dir skal bidra til å løfte kompetansen i befolkningen og til et bærekraftig og omstillingsdyktig samfunn

HK-dir er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.hkdir.no/