Kunnskapsdepartementets underliggende etater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Oversikt over Tildelingsbrev