Vea - Norges grønne fagskole

Norges grønne fagskole - Vea tilbyr både hel- og deltidsstudier på fagskole- og videregående nivå.

Fagskolen er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.vea-fs.no/