Kunnskapsdepartementets etater og virksomheter

Fra 2018 omorganiserer regjeringen de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren. Bakgrunnen for omorganiseringen er ønsket om en bedre arbeidsdeling og mer samordning. 

 

Kunnskapsdepartementets underliggende etater

Kunnskapsdepartementets tilknyttede virksomheter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) / Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi)

Til toppen