Kunnskapsdepartementets etater og virksomheter

Fra 2018 omorganiserer regjeringen de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren. Bakgrunnen for omorganiseringen er ønsket om en bedre arbeidsdeling og mer samordning. 

 

Kunnskapsdepartementets underliggende etater

Selskaper