Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tildelingsbrev og årsrapporter fra Kunnskapsdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter, vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir publisert i  januar for inneværende år, mens årsrapportene blir publisert i månedsskiftet april/mai for foregående år.

Oppdagsbrev 2019 | 

Tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet 2010-2017. Publisert fortløpende og er sortert på år. 


Tildelingsbrev 2017

Tildelingsbrev 2016

Tildelingsbrev 2015

Tildelingsbrev 2014

Tildelingsbrev 2013

Tildelingsbrev 2012

Tildelingsbrev 2011

Tildelingsbrev 2010

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider.

Til toppen