Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser fra Kunnskapsdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter, vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir publisert i  januar for inneværende år, mens årsrapportene blir publisert i månedsskiftet april/mai for foregående år.

Virksomhets- og økonomiinstruks

Tildelingsbrev 2024

Tillegg til tildelingsbrev 2024.pdf

Tildelingsbrev 2023  

Tillegg til tildelingsbrev 2023

Årsrapport 2023

Tildelingsbrev 2022

Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev 2022 | Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev 2022 | Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev 2022 | Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr. 8 til tildelingsbrev 2022 | Tillegg nr. 9 til tildelingsbrev 2022  Tillegg nr.10 til tildelingsbrev 2022| Tillegg nr.11 til tildelingsbrev 2022 Tilegg nr.12 til tildelingsbrev 2022 | Tilegg nr.13 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr.14 til tildelingsbrev 2022| Tillegg nr.15 til tildelingsbrev 2022  Tillegg nr.16 til tildelingsbrev 2022| Tillegg nr.18 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr.19 til tildelingsbrev 2022| Tilegg nr. 21 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr.22 til tildelingsbrev 2022 | Tilegg nr.23 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr.24 til tildelingsbrev 2022 | Tillegg nr.25 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr.26 til tildelingsbrev 2022 | Tillegg nr.27 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr.28 til tildelingsbrev 2022 | Tillegg nr.29 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr.30 til tildelingsbrev 2022 | Tillegg nr.32 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr.34 til tildelingsbrev 2022 | Tillegg nr.35 til tildelingsbrev 2022 Tillegg nr.36 til tildelingsbrev 2022

Årsrapport 2022

Tildelingsbrev 2021

Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr. 8 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr. 9 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.10 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.11 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.12 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.13 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.14 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.15 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.16 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.17 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.18 til tildelingsbrev 2021  Tillegg nr.19 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.20 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.21 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.22 til tildelingsbrev 2021  Tillegg nr.23 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.24 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.25 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.26 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.27 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.28 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.29 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.30 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.31 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.32 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.33 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.34 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.35 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.36 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.37 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.38 til tildelingsbrev 2021 Tillegg nr.39 til tildelingsbrev 2021 | Tillegg nr.40 til tildelingsbrev 2021 

Årsrapport 2021 | Revisjonsberetning 2021 |

Tildelingsbrev 2020 

Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev 2020 | Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev 2020 Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev 2020 | Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev 2020 Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev 2020 | Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev 2020 Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev 2020 | Tillegg nr. 8 til tildelingsbrev 2020 

Årsrapport 2020 | Revisjonsberetning 2020 |

Tildelingsbrev 2019 | Tildelingsbrev 2018

Årsrapport 2019 | Årsrapport 2018 | Årsrapport 2017  | Årsrapport 2016 

Tilskuddsbrev

Oppdagsbrev 2019 | 

Om tildelingsbrev og årsrapporter

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider.

Tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet 2010-2017. Publisert fortløpende og er sortert på år. 


Tildelingsbrev 2017

Tildelingsbrev 2016

Tildelingsbrev 2015

Tildelingsbrev 2014

Tildelingsbrev 2013

Tildelingsbrev 2012

Tildelingsbrev 2011

Tildelingsbrev 2010