Tildelingsbrev

Tildelingsbrev er det sentrale styringsverktøyet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte virksomheten gjennom tildelingsbrev.

Underliggende virksomheter som mottar tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet blir publisert fortløpende og er sortert på år. 

Tildelingsbrev 2017

Tildelingsbrev 2016

Tildelingsbrev 2015

Tildelingsbrev 2014

Tildelingsbrev 2013

Tildelingsbrev 2012

Tildelingsbrev 2011

Tildelingsbrev 2010