Oppfølging etter 22. juli: De viktigste tiltakene

Regjeringen har siden den tiltrådte 16. oktober 2013 gjennomført en rekke tiltak for å bedre landets beredskap og krisehåndteringsevne. Det er fortsatt utfordringer og oppgaver som skal løses fremover. Under følger en oversikt over en del av de viktigste tiltakene regjeringen har iverksatt.