Den kulturelle skolesekken styrkes

Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken og vil samtidig styrke ordningen med 12,2 millioner kroner. Den kulturelle skolesekken skal sørge for at alle elever fra 6-19 år får møte profesjonell kunst og kultur i skolen. Ordningen dekker hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.