1700 færre heilt arbeidslause

– Talet på arbeidssøkarar har gått kraftig ned det siste året og arbeidsløysa er på same nivå som før oljebremsen, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i ein kommentar til nye tal for registrerte arbeidslause hjå Arbeids- og velferdsetaten.