En ny og moderne kommunelov

Regjeringen la 16. mars fram forslag til ny kommunelov. – Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt. Den nye kommuneloven legger grunnlaget for at kommunene også i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne sine, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Nett-tv Forslag til ny kommunelov

Statsråd Monica Mæland på talerstolen med et eksemplar av lovforslaget i hendene

Se sendingen her