Sverdrup-feltet

Industrieventyret fortsetter

Regjeringen har 14. desember fremmet forslag for Stortinget om å godkjenne Sverdrup-feltets andre byggetrinn. Planene omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Johan Sverdrup
Til toppen