Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery snakker sammen med bøker av Jon Fosse i forgrunnen

Regjeringa heidrar Jon Fosse

Pressemelding 07.12.2023

I samband med at Jon Fosse vert tildelt nobelprisen i litteratur for 2023 vil regjeringa leggja til rette for eit nytt, årvisst tiltak som heidrar forfattaren – ei årleg Fosse-førelesing med tilhøyrande arrangement i regi av Nasjonalbiblioteket, der det òg vert tildelt eit Fosse-stipend. Regjeringa vil på denne måten medverka til å markera kor viktig forfattarskapen til Fosse er for Noreg og internasjonalt.

Nett-tv

Elever rekker opp hånden

Stor nedgang i 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag

Pressemelding 05.12.2023

Stor nedgang i 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. – Jeg er spesielt bekymret for den store økningen i elever som er på det laveste nivået. Vi har høye ambisjoner for elevenes læring, og dette er en utvikling vi er nødt til å snu, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

F-35 over Ørlandet

Riksrevisjonens to rapporter om kampfly

Nyhet 07.12.2023

Riksrevisjonen har undersøkt etterlevelse av levetidskostnader for F35 samt Forsvarsdepartementets oppfølging av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne.

Far og barn

Regjeringen med krafttak for å redusere forskjeller

Nyhet 04.12.2023

Regjeringen vil forsterke arbeidet med å redusere sosiale forskjeller. Mandag 4. desember inviterer fire departementer til innspillsmøte i Bergen. – ­­Like muligheter er grunnleggende verdier i et demokratisk samfunn, men vi vet at vanskelige levekår kan gå i arv. Derfor er det utrolig viktig å sikre alle barn har like forutsetninger for å delta i samfunnet, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Strømmaster i Kjekstadmarka

Regjeringens strømtiltak

Artikkel 17.10.2023

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Bilde av UD-ansatt som jobber med å klargjøre utstyr

Saker om Israel/Gaza-krisen

Tidslinje

Oversikt over regjeringens håndtering av konflikten i Israel og de palestinske områdene.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre