Nett-tv

Familien til Nobelprisvinneren sitter til bords med statsminister Støre.

Statsministeren møtte familien til fredsprisvinner Narges Mohammadi

Nyhet 11.12.2023

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag familien til Nobel fredsprisvinner Narges Mohammadi. Støre overbragte sine gratulasjoner på vegne av den norske regjering til familien, da Narges selv sitter fengslet i Evin-fengselet i Iran.

NSM-logo

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har inngått ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner

Pressemelding 08.12.2023

NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å få fratre med umiddelbar virkning. Dette har departementet akseptert. - Dette er en alvorlig sak. Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Sammen med forsvarsministeren iverksetter hun flere umiddelbare tiltak.

Tegninger av norske og ukrainske flagg som er hengt opp på et vindu mot en skolegård

Endringer i regelverket for fordrevne ukrainere

Pressemelding 07.12.2023

Norske kommuner har gjort en formidabel jobb med å bosette og integrere fordrevne fra Ukraina. Norge skal fortsette å stille opp og ta sin del av ansvaret, men nivået på ankomstene må være bærekraftig over tid. Regjeringen iverksetter derfor tiltak for å håndtere situasjonen med fortsatt høye ankomster av ukrainere.

Fra japansk fiskemarked. Statsministeren holder opp en norsk fisk.

Styrker samarbeidet for det grønne skiftet

Nyhet 08.12.2023

Norge og Japan er enige om å samarbeide tettere om det grønne skiftet. Det gir store muligheter for norsk næringsliv.

Strømmaster i Kjekstadmarka

Regjeringens strømtiltak

Artikkel 08.12.2023

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Bilde av UD-ansatt som jobber med å klargjøre utstyr

Saker om Israel/Gaza-krisen

Tidslinje

Oversikt over regjeringens håndtering av konflikten i Israel og de palestinske områdene.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre