Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery snakker sammen med bøker av Jon Fosse i forgrunnen

Regjeringa heidrar Jon Fosse

Pressemelding 07.12.2023

I samband med at Jon Fosse vert tildelt nobelprisen i litteratur for 2023 vil regjeringa leggja til rette for eit nytt, årvisst tiltak som heidrar forfattaren – ei årleg Fosse-førelesing med tilhøyrande arrangement i regi av Nasjonalbiblioteket, der det òg vert tildelt eit Fosse-stipend. Regjeringa vil på denne måten medverka til å markera kor viktig forfattarskapen til Fosse er for Noreg og internasjonalt.

Nett-tv

Elever rekker opp hånden

Stor nedgang i 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag

Pressemelding 05.12.2023

Stor nedgang i 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. – Jeg er spesielt bekymret for den store økningen i elever som er på det laveste nivået. Vi har høye ambisjoner for elevenes læring, og dette er en utvikling vi er nødt til å snu, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Far og barn

Regjeringen med krafttak for å redusere forskjeller

Nyhet 04.12.2023

Regjeringen vil forsterke arbeidet med å redusere sosiale forskjeller. Mandag 4. desember inviterer fire departementer til innspillsmøte i Bergen. – ­­Like muligheter er grunnleggende verdier i et demokratisk samfunn, men vi vet at vanskelige levekår kan gå i arv. Derfor er det utrolig viktig å sikre alle barn har like forutsetninger for å delta i samfunnet, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Brasils president Lula hilser på Jonas Gahr Støre.

Norge blir gjesteland i G20-arbeidet

Pressemelding 01.12.2023

Brasil har invitert Norge med på laget når landet nå overtar formannskapet for G20-arbeidet. – Brasil har vist oss stor tillit ved å invitere oss til å bidra til G20-arbeidet det neste året. Det gjenspeiler det brede og gode samarbeidet vi har og har hatt med Brasil på mange områder gjennom mange år, og vi ser frem til å bidra i arbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Strømmaster i Kjekstadmarka

Regjeringens strømtiltak

Artikkel 17.10.2023

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Bilde av UD-ansatt som jobber med å klargjøre utstyr

Saker om Israel/Gaza-krisen

Tidslinje

Oversikt over regjeringens håndtering av konflikten i Israel og de palestinske områdene.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre