Nærmere klimamålet

Oppdaterte utslippsfremskrivinger av klimagasser viser for første gang en nedgang frem mot 2020. Nedgangen anslås å fortsette mot 2030 og det største bidraget forventes å komme fra veitrafikk.

Nett-tv Pressekonferanse om klimabaner

Pressekonferanse om framskrivinger av klimagassutslipp 29. mars 2017.

Se sendingen her