Nytt klimainitiativ for statlige investeringsfond

På klimatoppmøtet i Paris ble det satt ned en arbeidsgruppe med statlige investeringsfond. Gruppen skal se på hvordan investorer kan ta hensyn til finansiell risiko som følger av klimaendringer. Statens pensjonsfond utland deltar i arbeidet.