Økt aksjeandel i pensjonsfondet og justert anslag for fondsavkastningen

Regjeringen vil foreslå for Stortinget at aksje­andelen i fondet økes til 70 prosent. Regjeringen vil også foreslå at det fra nå av legges til grunn en forventet real­avkastning av fondet på 3 prosent, mot tidligere 4 prosent. Dette tallet har en sentral plass i retningslinjene for finanspolitikken.

Nett-tv Pressekonferanse med statsministeren og finansministeren

Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg

Se sendingen her