Nye tiltak mot følgjene av tørke og avlingssvikt

Den langvarige tørken og varmt vér har i sommar gitt stor avlingssvikt over store deler av landet. 23. juli blei jordbruksorganisasjonane og landbruks- og matminister Jon Georg Dale samde om fleire nye tiltak, som Landbruks- og matdepartementet nå vil setje i verk.

Nett-tv Pressetreff: Nye tiltak mot tørken og avlingssvikt i norsk landbruk.

I dag har jordbruksorganisasjonane og landbruks- og matminister Jon Georg Dale blitt samde om fleire nye tiltak, som Landbruks- og matdepartementet nå vil setje i verk.

Se sendingen her