Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

 • Muntlig spørretime: Representantene kan stille spørsmål som ikke er meldt på forhånd.
 • Ordinær spørretime: Medlemmer av regjeringen svarer på spørsmål som representantene har levert inn skriftlig.

Tidligere regjeringers dialog med Stortinget finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 1227 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om den norske støtten til Palestina

  21.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller anti-semittisme.

 • Svar på spørsmål om Israels innreisenekt

  17.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om hvordan utenriksministeren vurderer lovligheten av Israels innreisenekt overfor Palestinakomiteen og hvordan ministeren vil arbeide overfor israelske myndigheter for å

 • Svar på spørsmål om feiring av den iranske revolusjonen

  17.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) om utenriksministeren synes det er uproblematisk at en statsråd deltar på feiring av den iranske revolusjonen.

 • Svar på spørsmål om minoritetsgrupper i Xinjiang

  16.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om hva utenriksministeren gjør for å fremme menneskerettighetene til uigurer og andre minoritetsgrupper i Xinjiang.

 • Svar på skriftleg spørsmål om å framskynde krava i gjødselvareforskrifta

  16.08.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) om statråden vil ta initiativ til å framskynde krava i gjødselvareforskrifta.

 • Svar på skriftleg spørsmål om mikroplast frå kompostjord

  16.08.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant (MDG) om mikroplast frå kompostjord som forureiningskjelde.

 • Svar på spørsmål om støtte til Sør-Sudan

  15.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrups svar på et spørsmål fra Ulf Leirstein (Frp) om Norge har kontroll på hva norske skattebetaleres penger blir brukt til i Sør-Sudan.

 • Svar på spørsmål om stans av båten Kårstein

  14.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om lovligheten av hendelsen der israelsk militære stanset båten Kårstein og hvilke undersøkelser norske myndigheter gjør.

 • Svar på spørsmål om brexit

  14.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra representanten Svein Roald Hansen (Ap) om forberedelsene i EU-landene er ivaretatt for Norges del, inkludert standpunkt til om britene skal beholde stemmeretten ved lokalvalg.

 • Svar på skriftleg spørsmål om framvekst av kyniske "valpefabrikkar"

  13.08.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) om korleis statsråden vil forebygge og forhindre ein framvekst av kyniske "valpefabrikkar.

 • Svar på skriftleg spørsmål om oppdaterte tall for tollbeskyttelsen

  13.08.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om å redegjere for senast oppdaterte tal for tollbeskyttelsen, tollsats og tollbeløp ved innførsel, hhv. vist med både

 • Svar på skriftleg spørsmål om tiltakspakke for å kompensera for tørka som har råka jordbruket

  13.08.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om kva tid regjeringa vil koma med ei økonomisk tiltakspakke for å kompensera for tørka som har råka jordbruket.

 • Spørsmål nr 2013 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes

  13.08.2018 Brev til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Spørsmål: Viser til uttalelse i VG hvor statsministeren sier: «Det er litt ulik praksis i de ulike departementene, om hvem som tar med seg telefoner og ikke.» Finnes det andre departement hvor politisk ledelse har tatt med seg jobbtelefon til

 • Svar på spørsmål nr. 2020 fra Terje Aasland

  13.08.2018 Brev til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Jeg viser til spørsmål nr. 2020 fra stortingsrepresentant Terje Aasland til statsministeren som hun har bedt meg svare på.

 • Svar på spørsmål nr. 2019 fra Terje Aasland

  13.08.2018 Brev til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Det vises til spørsmål nr. 2019 fra representanten Terje Aasland til statsministeren som hun har bedt meg svare på.

 • Svar på spørsmål om Kårstein

  08.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hvilke reaksjoner norske myndigheter vil komme med ovenfor israelske myndigheter etter at skipet Kårstein ble stanset.

 • Svar på spørsmål om hel- og halvautonome våpensystemer

  29.06.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) om utviklingen av hel- og halvautonome våpensystemer.

 • Svar på spørsmål om behandlingen migrant- og flyktningfamilier blir utsatt for på grensa mellom Mexico og USA.

  27.06.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren om behandlingen migrant- og flyktningfamilier blir utsatt for på grensa mellom Mexico og USA.

 • Svar på spørsmål om Oleg Sentsov

  26.06.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hva statsråden og regjeringen gjør med fengslingen av filmregissør og forfatter Oleg Sentsov.

 • Svar på skriftleg spørsmål om fjellova gjeld i Beiarn kommune

  25.06.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om fjellova gjeld i Beiarn kommune.