Svar på spørsmål om skatteinntektene til den palestinske selvstyremyndigheten

Utenriksminister Espen Barth Eides svar et spørsmål fra Marian Hussein (SV) om palestinske toll- og skatteinntekter som er krevd inn av Israel.

Skriftlig spørsmål nr. 1013 (2023-2024)
Datert 24.1.2024

Fra representanten Marian Hussein (SV) til utenriksministeren:

Israel har siden 7. oktober nektet utbetaling av de palestinske selvstyremyndighetenes rettmessige skatteinntekter. Beløpet er på flere hundre millioner USD og tilbakeholdelsen har fått store konsekvenser på Vestbredden og i Gaza. Knesset vedtok søndag at midlene skulle overføres et norsk fond til krigen mot Gaza er over. Bidrar Norge gjennom dette til illegitim frarøving av palestinske lønninger til offentlige ansatte, og vil utenriksministeren sørge for at pengene snarest overføres de palestinske selvstyremyndighetene?

Utenriksministerens svar:

Jeg er dypt bekymret over den stadig mer kritiske økonomiske situasjonen til den palestinske selvstyremyndigheten (PA). Norge forsøker å bistå i denne krevende situasjonen.

Midlene det er snakk om er palestinske toll- og skatteinntekter, som i tråd med Paris-protokollen av 1994 blir krevd inn av Israel på vegne av PA. Etter terrorangrepet 7. oktober besluttet israelske myndigheter at de ville holde tilbake andelen av disse midlene som skulle gå til kostnader PA dekker i Gaza, inkludert lønninger til PA-ansatte der. PA svarte da at de ikke kunne akseptere en slik geografisk oppdeling av sine egne inntekter. Israel har fastholdt at de kun er villige til å overføre midlene som skal til Vestbredden. Det har derfor blitt en fastlåst situasjon.

Toll- og skatteinntektene utgjør en stor andel av PAs inntekter. Enhver reduksjon av disse har derfor svært store konsekvenser i en allerede krevende økonomisk situasjon.

Norske myndigheter forsøker å bistå med å finne praktiske løsninger ved å være mellomstasjon for pengene til Gaza. Representanter fra PA har uttrykt at de er positive til vårt arbeid med å finne praktiske løsninger i denne fastlåste sitasjonen. Vi er i tett dialog med både palestinske og israelske myndigheter om en teknisk løsning for å få dette til. Dette arbeidet pågår fremdeles og har høy prioritet.