Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av stående kronestykke

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nett-tv

Nærbilde av Geir Axelsen, mot blågrå bakgrunn. Konturene av hodene i forgrunnen til venstre.

TBU: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 – foreløpig rapport

18.02.2020: Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 – foreløpig rapport.

Steinar Holden til høyre i bildet smiler mot kameraet. Anniken Hauglie uskarp i bakgrunnen. Utenfor Litteraturhuset i Oslo.

Partene i arbeidslivet inn i Sysselsettingsutvalget

05.04.2019: Medlemmene til fase to av Sysselsettingsutvalget ble utnevnt i statsråd 5. april.

Dokumenter

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett 2020 mandag 7. oktober. På denne siden finner du dokumenter og pressemeldinger fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Kontakt

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo

Til toppen