Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av stående kronestykke

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Nyhet

Vil legge til rette for mer sosialt entreprenørskap

14.06.2016: - Både kommuner og sosiale entreprenører vil samarbeide, men lurer på hvordan de skal få det til. Derfor ønsker vi å lage en kokebok om dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nett-tv

Bilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foran pressevegg

Skal gjøre NAV mer arbeidsrettet

20.05.2016: Regjeringen foreslår en rekke tiltak som skal gjøre NAV bedre i stand til å få folk i jobb. – Jeg vil ha et NAV som er mer brukervennlig og som er enda tettere på næringslivet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Bilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Nyhet

Vi trenger sosiale entreprenører

11.03.2016: – Vi trenger de som går foran. De som tar tak i uløste behov. Vi trenger med andre ord sosiale entreprenører. Det sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Nordisk konferanse om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Malmø 10. mars.

Flere saker om Arbeidsliv

Dokumenter

Lov om ferie – ferieloven

Lov om ferie (ferieloven) skal sikre at arbeidstakere årlig får ferie, fritid og feriepenger.

Prop. 85 L (2014-2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven

Proposisjonen inneholder Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven om adgangen til å avtale konkurranseklausuler, kundeklausuler, og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøyringarNOU-ar, proposisjonarlover og regler

Kontakt

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo