Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Bilde av to personer som samarbeider over en datamaskin.

Dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Illustrasjon av kvinne blomster i høyre hånd.

Ingen skal havne utenfor

04.06.2021: Stortingsmeldingen Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv legges frem i dag. I meldingen legger regjeringen vekt på behovet for samordning og helhetstenkning. Komplekse problemer krever tiltak på flere forskjellige områder.

Illustrasjon av en dame som ser på en kalender. De to første dagene i måneden er krysset av.

Regler for arbeidstakere og arbeidsgivere

11.05.2021: På grunn av situasjonen med koronaviruset er det kommet en rekke endringer for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Endringene gjelder blant annet permitteringer, dagpenger, sykt-barn-dager, sykefravær og egenmeldinger. Her finner du en oversikt over endringene.

Dokumenter

Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv

Regjeringen legger i denne meldingen fram en helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv. Meldingen beskriver årsaker til at folk faller utenfor, og relevante tiltak for å motvirke dette.

Statsbudsjettet 2021: Dokumenter og pressemeldinger

7. oktober 2020 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. På denne siden finner du dokumenter og pressemeldinger fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Kontakt

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo