Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Et overordnet mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Bilde av to personer som samarbeider over en datamaskin.

Dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Bilde av to personer som samarbeider over en datamaskin.

Nye regler for arbeid som utføres i privat arbeidsgivers hjem

22.06.2022: – Regjeringen er opptatt av at vi skal ha et trygt og ryddig arbeidsliv i Norge. Denne nye forskriften styrker rettighetene til arbeidstakere som arbeider for private arbeidsgivere i deres hjem, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Regjeringen vil sikre arbeidstakere tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold

29.06.2022: Forslaget som nå sendes på høring, inkluderer blant annet endringer i reglene om skriftlig arbeidsavtale og om varigheten av prøvetid, strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid og en rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

Kontakt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo