Kommuner og regioner

Kommunal- og distriktsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunestruktur

Stortinget behandlet 8. juni 2017 kommunereformen og regionreformen. Fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo.

Kommuneøkonomi

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av landets økonomiske ressurser, og står for en vesentlig del av landets økonomiske aktivitet.

Aktuelt nå

Bilde av kvinne foran laptop som deltar i videomøte

Utvidet adgang til fjernmøter

14.12.2021: Kommunal- og distriktsdepartementet har nå fastsatt en midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

Hus ved sjøen og fjell i bakgrunnen. Trolig Lofoten.

Nye data om kommunal og fylkeskommunal organisering

18.11.2021: KDDs database over kommunale og fylkeskommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen) er oppdatert med nye data om kommunenes og fylkeskommunenes organisering.

Dokumenter

Kommuneproposisjonen 2021

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Meld. St. 6 (2018–2019)

Meldingen presenterer nye oppgaver til fylkeskommunene, og er en oppfølging av Hagen-utvalgets rapport. I tillegg oppsummeres forslaget som Stortinget tidligere har behandlet i forbindelse med regionreformen.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo