Kommuner og regioner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Regionreform

Regionene skal ta en større rolle som samfunnsutviklere. Noen utfordringer løses best på et regionalt nivå. Tiden er moden for en reform som gir større og mer funksjonelle regioner. Stortinget støtter regjeringens forslag til regionreform.

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Regjeringen starter nå opp arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. Vi ønsker innspill til arbeidet. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andre interesserte er velkommen til å gi sine meninger:

Aktuelt nå

Startskudd for nye Sandefjord kommune

31.12.2016: Fra 1. januar 2017 er kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord én kommune.

Statsbudsjettet 2017

650 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering i kommuner på Sørlandet og Vestlandet

06.10.2016: – Ledigheten har økt på Sør- og Vestlandet som følge av det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år. Derfor foreslår regjeringen en kommunal tiltakspakke som kan bidra til arbeid, aktivitet og omstilling i disse landsdelene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ekstraordinært valg til kommunestyre i Færder kommune i 2017

09.12.2016: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 1. desember ut forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i nye Færder kommune på høring.

Flere saker om Kommuner og regioner

Dokumenter

Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/17 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2017 etter Stortingets budsjettvedtak.

Prop. 123 S (2015-2016)

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgaten 44, Oslo