Kommuner og regioner

Kommunal- og distriktsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommune- og fylkesinndeling

På disse sidene finner du informasjon om og veiledning i regelverket for endringer i kommune- og fylkesgrenser.

Kommuneøkonomi

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av landets økonomiske ressurser, og står for en vesentlig del av landets økonomiske aktivitet.

Kommunalrett og kommunal inndeling

Mange lover og regler påvirker hvordan kommunene skal utføre oppgavene sine.

Aktuelt nå

En hånd som tilbyr penger og en hånd som takker nei

Tillit gjennom åpenhet og kontroll

13.09.2022: Etikkonferansen 2022 ser på betydningen åpenhet og kontroll har for innbyggernes tillit til kommunene.

Bilde av kvinne foran laptop som deltar i videomøte

Utvidet adgang til fjernmøter

14.12.2021: Kommunal- og distriktsdepartementet har nå fastsatt en midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

Dokumenter

Rundskriv

Kommuneproposisjonen 2023 og Revidert nasjonalbudsjett 2022

Rundskriv om Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2023 og vedtak i Revidert nasjonalbudsjett 2022, herunder om trekket som skal foretas i innbyggertilskuddet pga. økte skatteinntekter i 2022

Prop. 113 LS (2021–2022)

Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova

Proposisjonen gjelder deling av fylkene Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, og endringer i inndelingslova § 29 (fylkesinndeling og fylkesnavn), samt deling av Ålesund kommune.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo