Kommuner og regioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Regionreform

Regionene skal ta en større rolle som samfunnsutviklere. Noen utfordringer løses best på et regionalt nivå. Tiden er moden for en reform som gir større og mer funksjonelle regioner. Stortinget støtter regjeringens forslag til regionreform.

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Regjeringen starter nå opp arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. Vi ønsker innspill til arbeidet. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andre interesserte er velkommen til å gi sine meninger:

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017:

Regjeringen styrker kommunene med fire milliarder kroner

06.10.2016: – Det er viktig at kommunene er i stand til å gi gode tjenester og trygg omsorg for sine innbyggere, fra de yngste til de eldste. Det sørger vi for i regjeringens satsing på kommunene neste år, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsbudsjettet 2017

650 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering i kommuner på Sørlandet og Vestlandet

06.10.2016: – Ledigheten har økt på Sør- og Vestlandet som følge av det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år. Derfor foreslår regjeringen en kommunal tiltakspakke som kan bidra til arbeid, aktivitet og omstilling i disse landsdelene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsbudsjettet 2017:

200 millionar kroner ekstra til opprusting av fylkesvegane

06.10.2016: – Gode vegar er viktig for at folk skal komme trygt fram og for at varer skal komme raskt til norske og utanlandske marknader. Dette er særskilt viktig for å styrke verdiskapinga i distrikts-Noreg. Difor legg vi no til rette for fornying og opprusting av fylkesvegar i heile landet, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Kommuner og regioner

Dokumenter

Prop. 123 S (2015–2016)

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2017

Departementet har fastsatt forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2017.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 ,

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgaten 44, Oslo