Kommuner og regioner

Kommunal- og distriktsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommune- og fylkesinndeling

Stortinget behandlet 8. juni 2017 kommunereformen og regionreformen. Fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo.

Kommuneøkonomi

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av landets økonomiske ressurser, og står for en vesentlig del av landets økonomiske aktivitet.

Kommunalrett og kommunal inndeling

Mange lover og regler påvirker hvordan kommunene skal utføre oppgavene sine.

Aktuelt nå

Bilde av kvinne foran laptop som deltar i videomøte

Utvidet adgang til fjernmøter

14.12.2021: Kommunal- og distriktsdepartementet har nå fastsatt en midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

Hus ved sjøen og fjell i bakgrunnen. Trolig Lofoten.

Nye data om kommunal og fylkeskommunal organisering

18.11.2021: KDDs database over kommunale og fylkeskommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen) er oppdatert med nye data om kommunenes og fylkeskommunenes organisering.

Dokumenter

Rundskriv

Kommuneproposisjonen 2023 og Revidert nasjonalbudsjett 2022

Rundskriv om Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2023 og vedtak i Revidert nasjonalbudsjett 2022, herunder om trekket som skal foretas i innbyggertilskuddet pga. økte skatteinntekter i 2022

Prop. 113 LS (2021–2022)

Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova

Proposisjonen gjelder deling av fylkene Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, og endringer i inndelingslova § 29 (fylkesinndeling og fylkesnavn), samt deling av Ålesund kommune.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo