Kommuner og regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Regionreform

Regionene skal ta en større rolle som samfunnsutviklere. Noen utfordringer løses best på et regionalt nivå. Tiden er moden for en reform som gir større og mer funksjonelle regioner. Stortinget støtter regjeringens forslag til regionreform.

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Regjeringen starter nå opp arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. Vi ønsker innspill til arbeidet. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andre interesserte er velkommen til å gi sine meninger:

Aktuelt nå

Avtale om Groruddals-satsingen i 10 nye år

12.08.2016: Statsråd Jan Tore Sanner og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen signerte fredag 12. august 2016 en programbeskrivelse for ny tiårig Groruddalssatsing (2017-2026). Programbeskrivelsen viser hovedretningen for satsingen og organiseringen av det videre arbeidet.

Ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen

01.07.2016: - Kommuner som har vedtatt å slå seg sammen med andre kommuner står foran store og viktige omstillinger. Da er det viktig at de har mulighet for god veiledning underveis i prosessen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nye oppgaver til større kommuner

01.06.2016: - Vi ønsker sterke lokalsamfunn og levende lokaldemokratier der makt og ansvar ligger nært dem beslutningene angår. Derfor foreslår vi å flytte flere oppgaver til sterke velferdskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag sendes forslag til nye oppgaver til større kommuner på høring.

Flere saker om Kommuner og regioner

Dokumenter

Prop. 123 S (2015–2016)

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2017

Departementet har fastsatt forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2017.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 ,

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgaten 44, Oslo