Kommunedata

Kommunedata gir informasjon om frie inntekter, produksjon og effektivitet i den enkelte kommune. Her finner du også informasjon om befolkningsutviklingen i kommunene og om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov. Hensikten med Kommunedata er å gjøre data som kan bidra til god styring og planlegging mer tilgjengelig for den enkelte kommune.

Kosser med ikonsymboler stablet oppå hverandre

Lovoppfyllelse i norske kommuner

Alle kommuner har det samme lovpålagte ansvaret for å løse oppgaver, men ikke alle kommuner greier å løse oppgavene. På denne nettsiden kan du se graden av lovoppfyllelse i din kommune.

Bildecollage med mennesker

Frie inntekter 2024

Nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune.

Tre bilder satt sammen: Skolebarn, eldreomsorg, og flyfoto av øysamfunn

Produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner.

Kontakt

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo