Kommunalrett og kommunal inndeling

Mange lover påvirker og bestemmer hvordan kommunene skal utføre sine oppgaver. På disse sidene vil du finne informasjon om lovverk som påvirker kommunesektoren og de oppgavene de skal gjøre. Du finner også informasjon om reglene for inndeling i kommuner.

Kommunalrett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for lovarbeid og forvaltning knyttet til kommuneloven, valgloven, forsøksloven, lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser og lov om interkommunale selskaper.

Inndelingsloven

Kommunene er en grunnleggende del av infrastrukturen i vårt velferdssamfunn, og har et bredt ansvar for offentlige velferdstjenester. Til grunn for dette ligger prinsippet om at oppgavene skal løses nærmest mulig innbyggerne.

Interkommunalt samarbeid

Kommuner kan samarbeide med andre kommuner om løsningen av oppgaver og tjenester. Kommunene kan velge mellom ulike lovbestemmelser for å organisere dette samarbeidet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Utvalgsleder Oddvar Flæte overleverer kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: KMD

En ny kommunelov for et sterkere lokaldemokrati

- Sterkere lokaldemokrati og god styring av kommuner og fylkeskommuner er viktig for innbyggerne når vi skal fornye kommuneloven, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Forslag til ny kommunelov ble i dag overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dokumenter

Forslag til ny kommunelov

Kommunelovutvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret, og flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene.

Forslag til ny kommu

Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2. utgave. Målet med denne veilederen er å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver, og å bidra til et godt samspill mellom de ulike aktørene.

Ressurser

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.