Kommunalrett og kommunal inndeling

Mange lover og regler påvirker hvordan kommunene skal utføre oppgavene sine. På disse sidene vil du blant annet finne informasjon om kommuneloven, som gir overordnede og generelle rammer for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Du vil også finne informasjon om regelverket for fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser.

Kommuneloven 2018

Den nye kommuneloven er trådt i kraft. Den fremmer det kommunale og fylkeskommunale selvstyret, og gir overordnede og generelle rammer for kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Inndelingsloven

Fastsetting og endring av kommunegrensene reguleres av inndelingsloven.

Interkommunalt samarbeid

Kommuner kan samarbeide med andre kommuner om løsningen av oppgaver og tjenester. Kommunene kan velge mellom ulike lovbestemmelser for å organisere dette samarbeidet.

Aktuelt nå

To personer som leser et tekstdokument

Stipend til masteroppgaver i rettsvitenskap – Kommunalrett og forvaltningsrett

21.09.2021: Stipend til masteroppgaver i rettsvitenskap – Kommunalrett og forvaltningsrett.

Skjermdump av  kalendervisning i Tilsynskalenderen

Samordning av statlege tilsyn i ny kalender

05.01.2021: Frå 2020 skal statsforvaltarane og fleire andre statlege tilsynsetatar ta i bruk ein felles nasjonal tilsynskalender for tilsyna deira med kommunar og fylkeskommunar.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Forslag til ny kommunelov

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kommuneloven skal fortsatt være en rammelov som gir generelle og likelydende regler for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Det har vært et overordnet mål i proposisjonsarbeidet å styrke det kommunale selvstyret.

Kontrollutvalgsboken

Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2. utgave. Målet med denne veilederen er å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver, og å bidra til et godt samspill mellom de ulike aktørene.