Kommunalrett og kommunal inndeling

Mange lover og regler påvirker hvordan kommunene skal utføre oppgavene sine. På disse sidene vil du blant annet finne informasjon om kommuneloven, som gir overordnede og generelle rammer for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Du vil også finne informasjon om regelverket for fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser.

Kommuneloven

Den nye kommuneloven fremmer det kommunale og fylkeskommunale selvstyret, og gir overordnede og generelle rammer for kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Inndelingsloven

Fastsetting og endring av kommunegrensene reguleres av inndelingsloven.

Interkommunalt samarbeid

Kommuner kan samarbeide med andre kommuner om løsningen av oppgaver og tjenester. Kommunene kan velge mellom ulike lovbestemmelser for å organisere dette samarbeidet.