Regelverk (lover og forskrifter)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Her finner du kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, inndelingsloven, forsøksloven, lov om interkommunale selskaper og forskrifter til kommuneloven, offentleglova og lov om interkommunale selskaper.