Inndelingsloven

Fastsetting og endring av kommunegrensene reguleres av inndelingsloven.

Inndelingsloven gir regler om endringer i inndeling av kommuner og fylker, og om endringer i grensene mellom kommuner og mellom fylker. Loven inneholder ikke vilkår som virker styrende på antall kommuner og fylker.

Loven er en prosesslov, og regulerer hva som skal skje fra det er tatt initiativ til en grenseendring eller grensefastsetting og til endringen er gjennomført, og hvem som har kompetanse til å fatte ulike vedtak.

Inndelingsloven regulerer ikke når en grense skal endres eller hvor den skal gå. Hva slags endring som gjøres har betydning for saksbehandlingen etter loven.