Felles by- og distriktspolitikk

17. februar 2017 la regjeringen fram stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter. I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og skape levende lokalsamfunn med trygge jobber i hele landet.

Det er en overordnet stortingsmelding som gir et sammensatt og kunnskapsbasert bilde av hvordan utfordringer og muligheter varierer rundt om i landet. Meldingen meisler ut hvilken retning regjeringen mener det er riktig å gå i for en videre utvikling av byene og tettstedene, distriktene og regionene våre. Alle byer, tettsteder og bygder tilhører en region. I meldingen møtes by- og distriktspolitikk i en felles politikk for den regionale utviklingen.

Se også: