Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

- Regjeringen vil meisle ut ny by- og distriktspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen starter nå opp arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. – Vi er opptatt av samspillet mellom by og land, og mellom små og store kommuner for å ruste Norge for fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Byer og distrikter har ofte blitt sett på som motsetninger. Dette vil han ha slutt på.

Regjeringen vil sikre bærekraftig vekst og verdiskaping i hele Norge. De viktigste ressursene er godt fordelt i vårt langstrakte land. Noen ligger i distriktene, mens andre ligger i byene. - Da må vi ha en politikk som skaper sterke regioner, og vi må se at by og distrikt kan trekke i samme retning, sier han. 

Etter at Sanner fusjonerte departementer ved regjeringsskiftet i 2013 har han et samlet ansvar for planlegging og regional utvikling. - Det gir oss mulighet til et mer samlet grep.  Det er en ny måte å se regionalpolitikken på, sier han. Det er 20-30 år siden dette ble gjort sist.

Regjeringen har en aktiv distriktspolitikk ved å bygge ut infrastruktur som veier og broer, og legger til rette for gode rammevilkår for næringslivet i hele landet. – Nå er vi opptatt av å ta dette arbeidet videre, sier statsråden. – Men vi vil ikke gjøre dette alene. Vi sitter ikke på alle svarene. Her vil vi lytte til viktige innspill og synspunkter fra andre, sier han.

- Tromsø er et godt eksempel på en by som samarbeider godt med omgivelsene. Det har gitt resultater. Arbeidsledigheten er gått ned, og de er dyktige til å utnytte sine naturressurser og kompeanse, sier Sanner, som mener Tromsø er en viktig drivkraft i tannhjulet i Troms.

Ambisjonen er en ny melding i begynnelsen av 2017. 

 

Åpen prosess

Det åpnes for innspill på nett og dialog med ulike interessegrupper underveis i prosessen. Det ligger et diskusjonsnotat på byerogdistrikter.no  hvor departementet inviterer til synspunkter. Her er foreslått en rekke problemstillinger som departementet ønsker belyst. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andreinteresserte er velkommen til å gi sine meninger.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00