Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Målet med regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Ønsker du siste nytt om regional- og distriktspolitikk? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Regionalnytt er et nyhetsbrev med inspirasjon og informasjon om regional- og distriktspolitikk. Nyhetsbrevet har 4–6 utgivelser i året.

Strategier for småbyer, kyst, fjell og innland

Regjeringen videreutvikler distriktspolitikken med tre nye strategier – en for småbyer, en for kysten og en for fjell og innland. Arbeidet har akkurat kommet i gang, og vi ser fram til mange gode innspill. Fristen for innspill er 1. mars. Strategiene vil etter planen legges fram før sommeren.

Ungdommens distriktspanel

Hva skal til for at unge vil bo, arbeide og investere fremtiden si på bygda? Regjeringen har invitert ti ungdommer til å gi oss råd om framtidas distriktspolitikk. Rådene blir overlevert våren 2021.

Aktuelt nå

Reine, Lofoten

1,75 milliarder til lokale virksomheter i kommunene

25.02.2021: Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar

NOU

Høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge

18.12.2020: Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer anbefalingene til distriktsdemografiutvalget, og har derfor sendt rapporten «Det handler om Norge» (NOU 2020:15) på høring. Høringsfrist er 26. mars 2021.

Dokumenter

NOU 2020: 15 Det handler om Norge

Distriktsdemografiutvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener analysene av demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken.

NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Distriktsnæringsutvalget har utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet har handlet om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo