Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Målet med regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Ønsker du siste nytt om regional- og distriktspolitikk? Meld deg på vårt nyhetsbrev

Regionalnytt er et nyhetsbrev med inspirasjon og informasjon om regional- og distriktspolitikk.

Regionale utviklingstrekk 2021

Rapporten Regionale utviklingstrekk gir en oversikt over samfunnsutviklingstrekk på temaer som er viktige for de overordnede målene for regional- og distriktspolitikken.

Aktuelt nå

RUT 2021

Regionale utviklingstrekk 2021

05.05.2021: Rapporten Regionale utviklingstrekk gir en oversikt over samfunnsutviklingstrekk på temaer som er viktige for de overordnede målene for regional- og distriktspolitikken.

Narvik

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

30.06.2021: ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent Norges notifisering av en ordning knyttet til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en veileder for den notifiserte ordningen.

Dokumenter

NOU 2020: 15 Det handler om Norge

Distriktsdemografiutvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener analysene av demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken.

NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Distriktsnæringsutvalget har utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet har handlet om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo