Regional- og distriktspolitikk

Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Målet med regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Ønsker du siste nytt om regional- og distriktspolitikk? Meld deg på vårt nyhetsbrev

Regionalnytt er et nyhetsbrev med inspirasjon og informasjon om regional- og distriktspolitikk.

Aktuelt nå

NOU

Ny utredning om demografiutfordringer i distriktene

04.12.2020: Det er mulig å stabilisere folketallet i distriktene i årene som kommer, men det vil kreve en aktiv distriktspolitisk innsats. Det er en av konklusjonene til demografiutvalget som i dag overleverte sin rapport.

Kyst og innland

Nye strategier for kyst og innland

24.11.2020: Naturressurser i distriktene gir vekstgrunnlag for hele landet. Gjennom to nye strategier vil regjeringen utvikle en bedre og mer tilpasset politikk for næringslivet langs kysten og i innlandet.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

NOU 2020: 15 Det handler om Norge

Distriktsdemografiutvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener analysene av demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken.

NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Distriktsnæringsutvalget har utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet har handlet om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo