Kommuneøkonomi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for kommuneøkonomien, blant annet de totale inntektsrammene, fordeling gjennom inntektssystemet, lovbestemmelser om økonomiforvaltning og rapportering om kommunesektorens økonomi og tjenesteproduksjon.

Inntektssystemet

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Økonomiforvaltning

Ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Kommuneproposisjonen 2020

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringa styrkjer dei frie inntektene til kommunane med 1,3 milliardar kroner

07.10.2019: − Regjeringa sitt budsjettframlegg for kommunesektoren i 2020 setter kommunane i stand til å styrkje viktige velferdstenester. Vi legg særleg til rette for å styrkje tilbodet til rusavhengige og tidleg innsats i skulen, seier kommunalminister Monica Mæland.

71 millioner kroner til kommuner som får mindre eiendomsskatt

01.07.2019: De 115 kommunene som taper mest på endringer i eiendomsskatteloven, kompenseres med til sammen 71 millioner kroner i 2019.

Dokumenter

Statsbudsjettet

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21. september 2018, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Kommuneproposisjonen

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Til toppen