Kommuneøkonomi

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av landets økonomiske ressurser, og står for en vesentlig del av landets økonomiske aktivitet. På disse sidene finner du en oversikt over statens bevilgninger til kommunene gjennom inntektssystemet, økonomiforvaltningen i kommunene og sentrale dokumenter som utdyper finansieringen av kommunesektoren.

ikon med pengesekk og kommunevåpen

Inntektssystemet

Inntektssystemet fordeler frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner. Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Ikon som viser person med skilt og pengesekk

Økonomiforvaltning

Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Ikon som viser pengesekk omringet av mennesker

Finansiering av sektoren

Kommunesektorens samlede inntekter utgjør om lag 19 prosent av BNP for fastlands-Norge. Hver femte sysselsatt i landet er ansatt i kommunal sektor.

Aktuelt nå

900 millioner kroner mer til kommunene

26.11.2021: – Kommunene har stått i frontlinjen i kampen mot koronapandemien i snart to år. Nå er vi inne i en ny fase med mye smitte. Det koster både krefter og penger. Vi vil derfor øke kompensasjonen til kommunene med 750 millioner kroner, slik at de blir i stand til å dekke de økte utgiftene knytta til smitte, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Hurtiginfo kommuneøkonomi:

Nysaldert budsjett 2021 og Saldert budsjett 2022

22.12.2021: Stortinget har nå vedtatt rammetilskuddet for kommuner og fylkeskommuner for 2022, og endringer i rammetilskuddet for 2021. Under omtales de siste justeringene i rammetilskuddet for 2021 og endringene i rammetilskuddet for 2022 sammenlignet med Regjeringen-Solbergs forslag til statsbudsjett. I tillegg omtales utbetaling av tidligere vedtatt bevilgninger i 2021.