Kommuneøkonomi

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av landets økonomiske ressurser, og står for en vesentlig del av landets økonomiske aktivitet. På disse sidene finner du en oversikt over statens bevilgninger til kommunene gjennom inntektssystemet, økonomiforvaltningen i kommunene og sentrale dokumenter som utdyper finansieringen av kommunesektoren.

ikon med pengesekk og kommunevåpen

Inntektssystemet

Inntektssystemet fordeler frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner. Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Ikon som viser person med skilt og pengesekk

Økonomiforvaltning

Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Ikon som viser pengesekk omringet av mennesker

Finansiering av sektoren

Kommunesektorens samlede inntekter utgjør om lag 19 prosent av BNP for fastlands-Norge. Hver femte sysselsatt i landet er ansatt i kommunal sektor.

Aktuelt nå

Regjeringen prioriterer kommunene i 2022

11.05.2021: – Regjeringens strategi for å ta Norge trygt ut av koronakrisen, er å skape mer og inkludere flere. For å få til det må vi gjøre det vi kan for å sikre jobb og inntekt for den enkelte, og for å sikre kommunenes evne til å levere gode tjenester. Derfor legger vi opp til fortsatt vekst i kommunenes frie inntekter i 2022, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

7,3 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i 2021

11.05.2021: Regjeringen vil ta Norge trygt ut av koronakrisen ved å skape mer og inkludere flere. − Vi må gjøre det vi kan for å sikre jobb og inntekt for den enkelte, og for å sikre kommunenes evne til å levere gode tjenester, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).