Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommuneøkonomi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for kommuneøkonomien, blant annet de totale inntektsrammene, fordeling gjennom inntektssystemet, lovbestemmelser om økonomiforvaltning og rapportering om kommunesektorens økonomi og tjenesteproduksjon.

Inntektssystemet

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Økonomiforvaltning

Ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Kommuneproposisjonen 2019

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

10.01.2019: Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 etter Stortingets budsjettvedtak.

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene ut på høring

07.01.2019: I 2020 trer de nye fylkene i kraft. – Dagens inntektssystem er ikke tilpasset den nye fylkesinndelingen og må derfor oppdateres, blant annet for at sammenslåingene ikke skal gi uheldige utslag for inntektene. Vi er opptatt av å få innspill fra fylkeskommunene i denne prosessen og sender i dag forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene på høring, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

ROBEK - kort vei inn, lang vei ut

09.01.2019: Departementet lyste i 2018 ut et prosjekt som skulle kartlegge årsaker til at kommuner sliter med å komme seg ut av ROBEK-registeret, selv om kommuner generelt har vist gode økonomiske resultater de siste årene. Prosjektet skulle også kartlegge årsaker til at kommuner med lang fartstid i registeret har kommet seg ut og forblitt ute. Herunder skulle også fylkesmannens rolle og bruk av virkemidler belyses.

Alle saker om Kommuneøkonomi

Dokumenter

Ressurser

Til toppen