Kommuneøkonomi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for kommuneøkonomien, blant annet de totale inntektsrammene, fordeling gjennom inntektssystemet, lovbestemmelser om økonomiforvaltning og rapportering om kommunesektorens økonomi og tjenesteproduksjon.

Inntektssystemet

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Økonomiforvaltning

Ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Kommuneproposisjonen 2021

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Aktuelt nå

Meir pengar til kommunesektoren for utgifter under koronakrisa

21.09.2020: Regjeringa foreslår 1,5 milliardar kroner meir til fylkeskommunane og 500 millionar kroner til kommunane. Pengane skal gå til tapte billettinntekter i kollektivtransporten og til kommunar som har hatt særleg store utgifter til testing og smittesporing under koronakrisa. Forslaget er ein del av den nye tiltakspakka til regjeringa.

Mer penger til kommuner og fylkeskommuner

25.06.2020: − Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelig på at vi skal stille opp for kommunene. Det har vi gjort gjennom flere økonomiske tiltakspakker, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). Nå får kommuner og fylkeskommuner utbetalt de ekstra bevilgningene som ble vedtatt gjennom revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke for fase 3.

Dokumenter

Statsbudsjettet

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21. september 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Kommuneproposisjonen

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.