Kommuneøkonomi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for kommuneøkonomien, blant annet de totale inntektsrammene, fordeling gjennom inntektssystemet, lovbestemmelser om økonomiforvaltning og rapportering om kommunesektorens økonomi og tjenesteproduksjon.

Inntektssystemet

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Økonomiforvaltning

Ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Kommuneproposisjonen 2017

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Aktuelt nå

Regjeringen styrker kommunene med fire milliarder kroner

06.10.2016: – Det er viktig at kommunene er i stand til å gi gode tjenester og trygg omsorg for sine innbyggere, fra de yngste til de eldste. Det sørger vi for i regjeringens satsing på kommunene neste år, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Et oppdatert og fornyet inntektssystem for kommunene

11.05.2016: - Vi foreslår å bruke et oppdatert og mer rettferdig inntektssystem i 2017. Det nye inntektssystemet sikrer gode velferdstjenester i hele landet og belønner kommuner som slår seg sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tydeligere regler for kortsiktig gjeld i kommunene

11.05.2016: Risikoen ved kortsiktig gjeld i kommunene skal tydeliggjøres, ifølge nye forslag til endringer i finans- og gjeldsregelverket. - Formålet med forslagene er å få tydelig fram det ansvaret kommunestyret har for å vurdere og ta stilling til risikoen som følger med kortsiktig gjeld, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Kommuneøkonomi

Dokumenter

Ressurser