Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Granavolden-plattformen fastslår at nordområdepolitikken skal vektlegge internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap. Det er viktig for Norge å opprettholde Arktis som en fredelig og stabil region, basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkerettslige prinsipper. Samtidig er regjeringens mål å utvikle Nord-Norge til en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Nordområdepolitikken er således et samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk.

Nett-tv

Illustrasjon: Melkeveien

Ny stortingsmelding om nordområda lansert

Eit sterkt og levande Nord-Noreg er ikkje berre viktig for nord, men for heile landet. Det seier dei åtte regjeringsmedlemma som la fram den nye stortingsmeldinga om nordområda under eit arrangement i Alta. Etter to års arbeid og tett dialog med miljø i nord vart den nye meldinga lagt fram for Stortinget.

Oversikt over Barentsområdet.

Norsk formannskap i Barentsrådet 2019-2021

Barentssamarbeidet ble etablert i 1993 og utgjør en bærebjelke i det regionale samarbeidet med våre naboland i nord. Verdien av Barentssamarbeidet ligger i stor grad i den stabile og ukontroversielle innretningen med forutsigbarhet, tillit og gode relasjoner som er bygget opp over tid.

Fra Nordområdestrategien. Foto: Audun Rikardsen

Regjeringens nordområdestrategi

Mellom geopolitikk og samfunnsutvikling

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2021: Sterk satsing på Nord-Norge

07.10.2020: - Nordområdene er vårt viktigste strategiske ansvarsområde. Dette gjenspeiles i budsjettforslaget for 2021 og i regjeringens langsiktige satsinger. Norske interesser i nord må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Atomsikkerhetssamarbeidet i nordområdene

25.06.2019: Betydelige mengder radioaktivt avfall og kjernefysisk materiale er uforsvarlig lagret i Nordvest-Russland. Dette representerer en risiko for helse og miljø. Problemene er knyttet både til installasjoner i drift og til installasjoner som nå er stengt.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Nett-tv

Se sendingen her

Presentasjon av nordområdemeldinga

27.11.2020: - Eit sterkt og levande Nord-Noreg er ikkje berre viktig for nord, men for heile landet. Det sa dei åtte regjeringsmedlemma bak den nye stortingsmeldinga om nordområda som vart lagt fram i november.

Veivalg i norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen vil videreføre de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i Europas sørlige nabolag.

Kontakt

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,