Høring – Forslag til forskrift for tilskuddsmidler forvaltet av Barentssekretariatet IKS

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sender utkast til forskrift for det norske Barentssekretariatet IKS på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.12.2023

Vår ref.: 23/1033

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sender utkast til forskrift for det norske Barentssekretariatet IKS på høring.

Bakgrunn

Barentssekretariatet har fått årlige tildelinger fra Utenriksdepartementet (UD). Mulighetene for grensekryssende samarbeid med Russland er nå kraftig redusert som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Regjeringen har besluttet at ansvaret for det norske Barentssekretariatet skal overføres til KDD fra 2024.  

Det norske Barentssekretariatet IKS er et interkommunalt og ikke-kommersielt selskap eid av Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune, formalisert gjennom en egen selskapsavtale. Formålet med tilskuddsordningen er å fremme og finansiere samarbeidsprosjekter, i hovedsak med deltakere fra den norske, svenske og finske delen av Barentsregionen og hele Sápmi. Tilskuddsordningen omfatter prosjekter med uavhengige russiske aktører, med føringer som fastsettes i samråd med Utenriksdepartementet. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Midlene til det norske Barentssekretariatet bevilges til Barentssekretariatet IKS over kap. 553, post 63 Interreg, Arktis 2030 og det norske Barentssekretariatet på KDDs budsjett. Forskriften skal etter planen tre i kraft i januar 2024.

KDD har, i samråd med UD, det norske Barentssekretariatet, og Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner, utarbeidet et utkast til forskrift for ordningen. Utkastet til forskrift sendes med dette på høring.

Høringsfrist og innsending

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjør du ved å klikke på "Send inn høringssvar" under. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert på våre nettsider. Vi setter pris på om mottakerne av høringsbrevet videreformidler informasjonen til andre som kan være interessert.

Høringsfristen er satt til seks uker, og vi ber om innspill innen 20. desember

Kontaktpersoner

Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte:

  • Fagdirektør Lisbeth Nylund, e-post: Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no, tlf.: 90977173
  • Rådgiver Nina Kvello, e-post: Nina.Kvello@kdd.dep.no, tlf.: 91364613
  • Avdelingsdirektør Gerd Slinning, e-post: Gerd.Slinning@kdd.dep.no, tlf.: 92617965

Med hilsen

Gerd Slinning (e.f.)
avdelingsdirektør

Lisbeth Nylund
fagdirektør

Alstahaug kommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Andøy kommune

Balsfjord kommune

Bardu kommune

Barentssekretariatet Iks

Beiarn kommune

Berlevåg kommune

Bindal kommune

Bodø kommune

Brønnøy kommune

Bø kommune

Båtsfjord kommune

Deatnu - Tana kommune

Distriktssenteret

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Engerdal kommune

Evenes kommune

Fauske - Fuossko kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Frosta kommune

Frøya kommune

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune

Gamvik kommune

Gildeskål kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Grong kommune

Guovdageaidnu - Kautokeino kommune

Hadsel kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Harstad - Hárstták kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Heim kommune

Hemnes kommune

Herøy kommune

Hitra kommune

Holtålen kommune

Høylandet kommune

Ibestad kommune

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Kárášjohka - Karasjok kommune

Kvæfjord kommune

Lebesby kommune

Leirfjord kommune

Leka kommune

Levanger kommune

Lierne kommune

Loabák - Lavangen kommune

Loppa kommune

Lurøy kommune

Lyngen kommune

Lødingen kommune

Malvik kommune

Melhus kommune

Meløy kommune

Meråker kommune

Midtre Gauldal kommune

Moskenes kommune

Målselv kommune

Måsøy kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Narvik kommune

Nesna kommune

Nordkapp kommune

Nordland fylkeskommune

Nordreisa kommune

Norges forskningsråd

Nærøysund kommune

Oppdal kommune

Orkland kommune

Os kommune

Osen kommune

Overhalla kommune

Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune

Raarvihke - Røyrvik kommune

Rana kommune

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Rindal kommune

Rødøy kommune

Røros kommune

Røst kommune

Salangen kommune

Saltdal kommune

Sametinget

Selbu kommune

Skaun kommune

Skjervøy kommune

Snåase - Snåsa kommune

Sortland kommune

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune

Sømna kommune

Sørfold kommune

Sørreisa kommune

Sør-Varanger kommune

Tjeldsund kommune

Tolga kommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Træna kommune

Trøndelag fylkeskommune

Tydal kommune

Tynset kommune

Unjárga - Nesseby kommune

Vadsø kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Verdal kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

Værøy kommune

Vågan kommune

Øksnes kommune

Ørland kommune

Åfjord kommune