Anbud og konsesjoner

  • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
  • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.
  • Side 1 av 16
  • Side 1 av 16