Vedtak i klagesak vedrørende Finanstilsynets vedtak om pilar 2-krav for Bank Norwegian AS/Norwegian Finans Holding ASA

Finansdepartementet har 28. september 2017 avslått klage fra Bank Norwegian AS/Norwegian Finans Holding ASA over Finanstilsynets vedtak 7. april 2017 om pilar 2-krav.

Foreløpig offisiell versjon: