2016 reviderejuvvon nationálabušeahtta:

Ráđđehus nanne barggu, doaimma ja nuppástusbargguid

– Norgga ekonomiija ovdáneapmi lea guovtti juogus. Oljoealáhusa hedjoneapmi čuohcá erenoamážit Mátta- ja Oarje-Norgii. Ráđđehus evttoha ođđa, mearrediđolaš doaibmabijuid oččodit eanet bargguid erenoamáš hearkkes surggiin, dadjá finánsaministtar Siv Jensen (Ob).