Bargo- ja searvadahttindepartemeanta

Tonje Brenna (Ap)

Bargo- ja searvadahttinministtar

Bargo- ja searvadahttindepartemeantas lea ovddasvástádus politihkas, mii guoská bargomárkanii, penšuvnnaide ja čálgui.

Njuolggoluottat

Oktavuohta


Telefovdna: 22 24 90 90
Čujuhus: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 64, 0180 Oslo