Ráđđehusa doaibmaplána sohkabealle- ja seksualitehta-máŋggabealatvuođa várás (2023-2026)

Doaibmaplána galgá leat mielde bajideame bonjuolbmuid eallinkvalitehta, sihkkarastit sin vuoigatvuođaid ja váikkuhit dasa ahte sohkabealle- ja seksualitehtamáŋggabealatvuohta oažžu buoret dohkkeheami. Doaibmaplánas leat 49 doaibmabiju mat galget nannet áŋgiruššama bonjuolbmuid ovddas, sihke našuvnnalaččat ja riikkaidgaskasaččat.

Loga dokumeantta