Prentosiid diŋgon

Almmolaš doaimmahagat sáhttet diŋgot prentosiid maid Stuorradiggi, ráđđehus ja departemeanttat leat almmustahttán, Departemeanttaid fuolahusguovddážis distribušuvdnanjuolggadusaid vuođul.

Almmolaš prentosat leat earret eará dát:

  • Stuorradiggedieđáhusat, Stuorradiggeproposišuvnnat, Stuorradikki evttohusat
  • Norgga almmolaš čielggadusat
  • Gihppagat
  • Skovit