Dálkkádat- ja birasdepartemeanta

Sveinung Rotevatn (V)

Ovddes Dálkkádat- ja birasgáhttenministar

Dálkkádat- ja birasdepartemeantta váldoovddasvástádus lea fuolahit ráđđehusa dálkkádat- ja biraspolitihka ollislašvuođas.

Fáddá ja ipmárdus

Dokumeanttat

Prop. 42 L (2017–2018)

Rievdadusat kulturmuitolágas (sámi kulturmuittuid ráfáiduhttinrádji)

Dán proposišuvnnas evttoha Dálkkádat- ja birasdepartemeanta rievdadusaid geassemánu 9. beaivvi 1978 nr. 50 lágas kulturmuittuid birra (kulturmuitoláhka). Evttohus guoská kulturmuitolága § 4 nuppi lađđasii, nu ahte sámi kulturmuittuid automáhtalaš ráfáidahttinrádji biddjo jahkái 1917.

Plánat

Buoret biebmodoalu nationála doaibmaplána – oanehaččat

Magihkalaš borran. Borramis lea sáhka eanet go bissehit čoliid bárgumis.Buori biepmu ja buriid borramiid geažil mii sáhttit stoahkat ja oahppat.Buori biepmu ja buriid borramiid geažil mii sáhttit loktet lossadit ja jurddašit garrasit.Buorre biebmu ja buorit borramat ožžot olbmuid loaktit ovttas.

Departemeanttas áigeguovdil

Ola Elvestuen

Fásta jahkerádji automáhtalaš ráfáiduhttojuvvon sámi kulturmuittuide

02.03.2018: Ráđđehus evttoha bidjat fásta jahkeráji, jagi 1917, automáhtalaš ráfáiduhttojuvvon sámi kulturmuittuide. Dán rádjái leat buot sámi kulturmuittut mat leat badjel 100 jagi boarrásat automáhtalaččat ráfáiduhttojuvvon, nu ahte jahkerádji lea sirdásan jagis jahkái.

Svært rik forekomst av den sterkt truede lavarten huldrestry i Budeiberget naturreservat, Nordre Land kommune.

Ođđa olahus vuovdesuodjaleamis

19.12.2017: Jagis 2017 suodjaluvvo eanet vuovdi go goassege ovdal. Oktiibuot dán jagi lea 114 vuovdeguovllu suodjaluvvon, gos 213 njealjehaskilomehtera lea produktiivvalaš vuovdi. Ráđđehus lea odne suodjalan vel 49 ođđa vuovdeguovlluid logi fylkkas.

Oktavuohta


Telefovdna: 22 24 57 11
Čujuhus: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Galledančujuhus: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Bajás