Rabas virggit

Avdelingsdirektør

Vil du lede Klima- og miljødepartementets nye seksjon for Avfall og marin forsøpling? Vi søker en erfaren leder med kompetanse til å løfte et saksområde i sterk utvikling både nasjonalt og internasjonalt.   Ansvarsområde:  Du vil lede en nyopprettet seksjon for Avfall og marin forsøpling, og inngå i ...

Ohcanáigemearri: 7. juni 2018

Førstekonsulent/rådgiver - jurister

Naturforvaltningsavdelingen ønsker å styrke sin juridiske kompetanse med 1-2 jurister. Både du med relevant erfaring og du som er helt nyutdannet er velkommen til å søke på stilling! Arbeidsoppgaver Oppgavene omfatter tolkning av regelverk, utforming av nye regler, juridisk kvalitetssikring av enkeltsaker, samt generell saksbehandling. Arbeidet favner videre enn rent juridiske spørsmål. Arbeidet krever utstrakt kontakt og samarbeid med andre ...

Ohcanáigemearri: 4. juni 2018

Førstekonsulent/rådgiver innen beredskap og forebyggende sikkerhet

Det er ledig en fast stilling innen beredskap og forebyggende sikkerhet i Organisasjonsavdelingen, internforvaltningsseksjonen.   Arbeidsoppgaver:   Stillingsinnehaver vil arbeide med det interne beredskapsarbeidet i departementet og oppfølging av beredskap og forebyggende sikkerhet i ...

Ohcanáigemearri: 3. juni 2018