Rådgiver/seniorrådgiver- fast

Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ styres fra Klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet. Initiativet omfatter også medarbeidere i Norad og ved norske utenriksstasjoner. Initiativet skal bidra til at redusert og reversert avskoging medvirker til et stabilt klima, økt naturmangfold og bærekraftig utvikling. Initiativet er en sentral del av norsk klimapolitikk og et flaggskip i Norges bidrag til utslippsreduksjoner internasjonalt. Mer informasjon om initiativet finnes på ...

Ohcanáigemearri: 8. august 2021

Førstekonsulent/rådgjevar (1-2 stillingar)

Vi har ledig 1-2 vikariat for eitt år frå september/oktober 2021, med høve til forlenging. ...

Ohcanáigemearri: 5. august 2021