Energiminister Terje Aasland

Energiminister Terje Aasland (Ap)

Energiministeren skal sikre høg verdiskapning gjennom effektiv, sikker og miljøvennleg drift av energiressursane i landet.

Tiltrådte: 07.03.2022
Født: 1965

Adresse: Akersgata 59, 0033 Oslo
E-post: postmottak@ed.dep.no
Telefon: 22 24 61 00

Terje Aasland ble utnevnt til olje- og energiminister for Arbeiderpartiet i Jonas Gahr Støres regjering 7. mars 2022. 1. januar 2024 ble tittelen endret til energiminister, i forbindelse med at departementet endret navn.

Terje Aasland ble født 15. februar 1965 og er oppvokst i Skien.

Han har vært stortingsrepresentant for Telemark valgkrets siden 2005 og har sittet som medlem og leder av Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen til han ble utnevnt til statsråd 7. mars 2022. 

Aasland har fagbrev som energimontør (1986) og jobbet ved Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap (1982-1994), Norsk Elektriker- og kraftstasjonsforbund (1994-1999) og i EL og IT Forbundet (1999-2005) før han ble stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i 2005. 

Av politisk erfaring har han bl.a. vært bystyremedlem (1991-1995) og medlem av formannskapet i Skien kommune (1995-2003), leder av Telemark Arbeiderpartiet (2006-2020) og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre siden 2011.