Om Energidepartementet

Energidepartementets (ED) hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk. Energidepartementet har fire avdelinger samt stabsfunksjoner. Departementet ledes av  Energiministeren. Statsråden har en politisk stab med statssekretær(er) og en politisk rådgiver.