Sokkeldirektoratet

Sokkeldirektoratet er et norsk statlig forvaltningsorgan.

Sokkeldirektoratet (SODIR) skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. SODIR er departementets fagdirektorat. 

Oljedirektoratet endret navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. 

Tildelingsbrev, instrukser og årsapporter

Nettside: https://www.sodir.no/