Avdelinger i Energidepartementet

Energidepartementet har 4 avdelinger.

Enhet for kommunikasjon (KOMM) tilhører departementsrådens stab . Se hele organisasjonskartet.