Seksjon for informasjonsforvaltning og fellestjenester (IF)

Informasjonsforvaltning og arkivtjeneste. Innsynsbegjæringer og søknader om adgang til arkivet. Avlevering til Riksarkivet. Utnyttelse og utvikling av systemer og arbeidsverktøy, utvikle gode og effektive arbeidsprosesser internt. Fellestjenester og leverandøroppfølging.

Informasjonsforvaltning og arkivtjeneste. Innsynsbegjæringer og søknader om adgang til arkivet. Avlevering til Riksarkivet. Utnyttelse og utvikling av systemer og arbeidsverktøy, utvikle gode og effektive arbeidsprosesser internt. Fellestjenester og leverandøroppfølging.